índex - bibliografia

23/5/07

La fam tot ho fa bo

Variants i sinònims:

  • L'ase per fam menja l'agram (SAURA 1884)
  • La fam tot ho fa bo (SAURA 1884)
  • Més val talent que pa de forment (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
  • A buen hambre, no hay pan duro [ES] (BALBASTRE 1977)
  • A buena hambre no hay pan duro, ni falta salsa a ninguno [ES] (SAURA 1884)
Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.