índex - bibliografia

4/7/07

Al ficar-te en heretats consulta tes facultats

Variants i sinònims: Al ficar-te en heretats consulta tes facultats (FAGES DE ROMÀ 1853).

Equivalents
: Tanto vale la tierra cuanto vale el hombre (proverbi) [ES] (FAGES DE ROMÀ 1853).

Explicació: Els cartaginesos deien que la heretat havia de ser més dèbil que qui la treballava, perquè s'ha de lluitar amb ella. Una hisenda gran mal cultivada rendeix menys que una de petita aprofitada. (FAGES DE ROMÀ 1853)

Nota: Tret del títol de l'obra, he actualitzat la grafia dels aforismes de l'obra de Fages de Romà (1853)

Font: Fages de Romà (1853): El amic dels llauradors o aforismes rurals. València: Impremta Joseph Rius. Edició facsímil de Librerías París-Valencia, de 1980

Cap comentari: