índex - bibliografia

15/8/07

Dos galls a (o dins) un galliner, no canten bé (o mai poden cantar bé)

Variants i sinònims: Dos galls a (o dins) un galliner, no canten bé (o mai poden cantar bé) (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Dos gallos en un corral se llevan mal [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que no va bé el govern dividit entre dos o molts, revestits de la mateixa autoritat (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: