índex - bibliografia

15/8/07

Qui bé ferma, bé desferma

Variants i sinònims: Qui bé ferma, bé desferma (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Quien bien ata, bien desata [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Vol dir que qui posa atenció a lligar bé una cosa té després el gust de veure que arriba en bon estat. Generalment s'usa en parlar de contractes, pactes, acords, etc., volent significar la conveniència de deixar les coses ben aclarides des d'un principi, per evitar tot mal entès posterior (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: