índex - bibliografia

8/8/07

A qui no li agradi que s'hi posi fulles

Variants i sinònims: A qui no li agradi que s'hi posi fulles (GIMENO 1989).

Equivalents
: A quien le pique que se rasque [ES] (GIMENO 1989).

Explicació: Dit de qui mostra el seu desacord davant una situació acceptada majoritàriament per tothom. D'alguna manera, en dir aquesta expressió, es nega el dret de mantenir una postura individual (GIMENO 1989).

Font: Isabel Gimeno (1989): El llibre dels refranys catalans. Barcelona: Editorial De Vecchi.

Cap comentari: