índex - bibliografia

22/8/07

Qui sembra en terra d'altri, perd es temps i sa llavor

Variants i sinònims:

  • Qui sembra a terra d'altri, perd feina, producte i llavor (PONS LLUCH 1993)
  • Qui sembra a terra (o a ca) d'altri, perd sa feina i sa llavor (PONS LLUCH 1993)
  • Qui sembra en terra d'altri, perd es temps i sa llavor (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Quien siembra en tierra ajena, pierde el grano y la faena [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que qui posa el seu esforç en negocis d'altri sol sortir-ne perjudicat o mal pagat (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».