índex - bibliografia

15/8/07

Si tothom fos endeví, ningú seria mesquí

Variants i sinònims:

  • Si tothom fos endeví, ningú seria mesquí (PONS LLUCH 1993)
  • Si un fos endeví, no seria mesquí (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Quien fuese adivino, no sería mezquino [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Vol dir que si sempre poguéssim preveure allò que ha de succeir, no faríem gaire coses desbaratades (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: