índex - bibliografia

22/8/07

Terra negra fa bon blat

Variants i sinònims:

  • Terra d'antigot fa de tot (PONS LLUCH 1993)
  • Terra negra fa bon blat (PONS LLUCH 1993)
  • Terra negra fa bon blat, i sa blanca el fa bulbat (PONS LLUCH 1993)
  • Terra negra fa bon blat, terra blanca el fa baldat (PONS LLUCH 1993)
  • Terra negra fa bon blat, terra blanca el fa flac (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Las tierras morenas dan pan, y las blancas, cardizal [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació:
  • En sentit figurat es diu per significar que són preferibles les noies morenes a les rosses (PONS LLUCH 1993).
  • Terra negrosa afemada per l'home antic, molt productiva. La gent de camp per demostrar la qualitat d'aquest tipus de terra, diu que fa «bonjesusos» (PONS LLUCH 1993).
Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: