índex - bibliografia

7/8/07

Un gra no omple graner però ajuda al companyer

Variants i sinònims: Un gra no omple graner però ajuda al companyer (FORGAS 1992).

Equivalents: Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero [ES].

Explicació: El gra és el que obtenim una vegada hem separat la palla, el boll, les clofolles i totes les altres impureses (FORGAS 1992).

Nota: L'equivalent castellà l'afegeixo jo. En la versió catalana de Forgas, el companyer sembla una llicència poètica per la rima, ja que és incorrecte en català. O podria ser influència del refrany castellà.

Font: Esther Forgas i Berdet (1992): El blat i el pa a les dites catalanes. Tarragona: Edicions de l'Ateneu de Tarragona. Col·lecció «Lletres».