índex - bibliografia

31/10/07

Aquell sap que es salva, que l'altre no sap res

Variants i sinònims:

  • Aquell sap que es salva, que l'altre no sap res (SAURA 1884)
  • L'acte més bo que el savi pot fer, es complir el sant «deber» (SAURA 1884)
Equivalents: Aquel sabe que se salva, que el otro no sabe nada [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Aquell sap que's salva, que l'altre no sap res | L'acte més bo que'l sabi pot fer, es cumplir lo sant deber (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.