índex - bibliografia

24/10/07

És doblada la maldat que es fa en senyal d'amistat

Variants i sinònims:

  • El porc més roí, menja el millor aglà (SAURA 1884)
  • És doblada la maldat que es fa en senyal d'amistat (SAURA 1884)
Equivalents: Amigo falso, es veneno oculto [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Es doblada la maldat que's fa en senyal de amistat | Lo porch mes ruhí, menja lo millor aglá (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.