índex - bibliografia

27/2/08

Quan la Pasqua cau pel març, el diable treu ses arts

Variants i sinònims:

  • Quan la Pasqua cau pel març, el diable treu ses arts (AMADES 1951) - (CONCA 1993) - (PARÉS 1999)
  • Quan la Pasqua cau pel març, se n'alegra el diable (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
Equivalents: Cuando cae la Pascua en marzo, se huelga el diablo [ES].

Font: Els tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.