índex - bibliografia

29/4/08

Quan el maig ve, ni rosari ni muller

Variants i sinònims: Quan el maig ve, ni rosari ni muller (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: En mayo, ni mujer ni rosario [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació: Quan s'acosta la calor no convé resar ni realitzar actes carnals (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.