índex - bibliografia

22/7/07

Tant se val barretina vermella, com vermella barretina

Variants i sinònims: Tant se val barretina vermella, com vermella barretina (FARELL I DOMINGO 1989).

Equivalents: Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando [ES].

Explicació: Que l'orde dels sumands o dels factors no altera el resultat. Que una alteració en els detalls no rectifica el conjunt (FARELL I DOMINGO 1989)

Nota: Farell no ofereix la versió castellana del refrany. L'afegeixo jo.

Font: Farell i Domingo (1989): Refranyer tèxtil català. Sabadell: Ed. Ausa.

Cap comentari: