índex - bibliografia

28/9/07

Del poc que has, content seràs; si tot ho vols, tot ho perdràs

Variants i sinònims: Del poc que has, content seràs; si tot ho vols, tot ho perdràs (SAURA 1884) - (PUJOL I CAMPENY 2008).

Equivalents
:

 • Al contento le llaman rico [ES] (SAURA 1884)
 • Bear and forebear (Trad.: Accepta i atura’t) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Chacun le sien, ce n'est pas trop (Trad.: A cadascú el que és seu, no és pas massa) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Feliz será quien lo suyo llenará [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: Del poch que has, content serás; si tot ho vols, tot ho perdrás (SAURA 1884).


Explicació: Ens indica la conveniència de conformar-nos amb allò que tenim per tal de ser feliços, ja que la cobdícia porta la infelicitat (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.

Els que es casen per amors, sempre viuen amb dolors

Variants i sinònims: Els que es casen per amors, sempre viuen amb dolors (SAURA 1884).

Equivalents
: Al casamiento de amor, le sigue siempre el dolor [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Los que's casan per amors, sempre viuhen ab dolors (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Vol donar consell i la casa li cau

Variants i sinònims:

 • Fes el que et dic i no mires el que jo faig (SAURA 1884)
 • Fes el que jo et dic i no miris el que jo faig (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Pren-te tu la medecina (SAURA 1884)
 • Sap pels altres, i no sap per si (SAURA 1884)
 • Vol donar consell i la casa li cau (SAURA 1884)
Equivalents:
 • Alcaravan zancudo, para otros consejo, para mi ninguno [ES] (SAURA 1884)
 • Do as I say, not as I do (Trad.: Fes com dic i no com faig) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais (Trad.: Fes el que dic, però no facis el que faig) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Haz lo que bien digo y no lo que mal hago [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: Vol donar consell y la casa li cau | Sap per los altres, y no sap per si | Prente tu la medecina | Fes lo que't dich y no mires lo que jo fas (SAURA 1884).
Explicació: Ens recomana prendre els consells que ens donen, però no copiar l‟actitud dels que ens els donen (PUJOL I CAMPENY 2008)

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències

Al capó que es torna gall, ventar-les-hi amb un buscall

Variants i sinònims: Al capó que es torna gall, ventar-les-hi amb un buscall (SAURA 1884).

Equivalents
: Al capón que se hace gallo, azotallo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Al capó que's torna gall, ventarlashi ab un buscall (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui menys procura, alcança millor

Variants i sinònims:

 • Aquell (o qui) no cansa, alcança (SAURA 1884)
 • Qui menys procura, alcança millor (SAURA 1884)
Equivalents: Alcanza, quien no cansa [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original: Qui menos procura, alcansa millor | Aquell o qui no cansa, alcansa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Batlle, siga-ho qui vulgue (o que batlle qui vulla)

Variants i sinònims: Batlle, siga-ho qui vulgue (o que batlle qui vulla) (SAURA 1884).

Equivalents
: Alcalde de aldea, el que lo desee ese lo sea [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original: Batlle, sigaho qui vulgue, o que batlle qui vulla (SAURA 1884).

Nota: He mantingut l'original de Saura (1884), pel joc de paraules entre batlle/ballar . Si ho hagués adaptat a la grafia actual, s'hagués perdut el sentit, que ara hauria de ser: batlle, que balli qui vulgui. L'equivalent castellà treu de dubte sobre el recte sentit de la parèmia.

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Tal amo, tal criat

Variants i sinònims:

 • Qui bon mestre està, aprendre deu (SAURA 1884)
 • Tal amo, tal criat (SAURA 1884)
Equivalents: Al cabo de un año, tiene el mozo las mañas del amo (o los ardides de su amo) [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Tal amo, tal criat | Qui bon mestre está, apéndrer déu (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

A còpia d'anys tornen els usos estranys

Variants i sinònims:

 • A còpia d'anys tornen els usos estranys (SAURA 1884)
 • Mai ha estat temps que no torne (SAURA 1884)
Equivalents: Al cabo de los años mil vuelve el agua por do solia ir (o vuelven las aguas por do solian ir, o torna el agua a su cubil) [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: A copia de anys tornan los usos estranys | May ha estat temps que no torne (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

27/9/07

A l'any primer més gasta el mort que el vivent

Variants i sinònims:

 • A l'any primer més gasta el mort que el vivent (SAURA 1884)
 • Un mort a la primeria, gasta més diners que en vida (SAURA 1884)
Equivalents: Al borracho fino no le basta agua ni vino [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Al any primer mes gasta'l mort que'l vivent | Un mort a la primeria, gasta mes diners que en vida (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Lo bou per la banya, i l'home per la paraula

Variants i sinònims:

 • Lo bou per la banya, i l'home per la paraula (SAURA 1884)
 • Paraula és paraula (SAURA 1884)
Equivalents: Al buey por el asta y al hombre por la palabra [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Lo bou per la banya, y l'home per la paraula | Paraula es paraula (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Al bou maleït lo pèl li lluu

Variants i sinònims:

 • Al bou maleït lo pèl li lluu (SAURA 1884)
 • Encara que li vulguin mal, no perdràs mai ton natural (SAURA 1884)
Equivalents: Al buey maldito le reluce el pelo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Al bou malheit lo pel li lluu | Encara que'l vullan mal, no perdrás may ton natural (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

La pàtria del savi és lo món

Variants i sinònims:

 • L'home de bé a tot arreu és ben arribat (SAURA 1884)
 • La pàtria del savi és lo món (SAURA 1884)
Equivalents: Al buen varon, tierras ajenas su patria le son [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original: La patria del sabi es lo món | L'home de bé a tot arreu es ben arribat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui paga bé, crèdit té

Variants i sinònims: Qui paga bé, crèdit té (SAURA 1884).

Equivalents: Al buen pagador, no le falta crédito [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Qui paga bé, crédit té (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Ara que en van és hora d'agafar-ne

Variants i sinònims:

 • Al bon dia dar-li entrada, i esperar la nuvolada (SAURA 1884)
 • Ara que en van és hora d'agafar-ne (SAURA 1884)
Equivalents: Al buen día ábrele la puerta (o mételo en casa), y para el malo te apareja [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original: Ara que'n van es hora de agafarne | Al bon dia darli entrada, y esperar la nuvolada (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

26/9/07

Lo borratxo fi no té prou aigua ni vi

Variants i sinònims: Lo borratxo fi no té prou aigua ni vi (SAURA 1884).

Equivalents: Al borracho fino no le basta agua ni vino [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Lo borratxo fi no té prou aygua ni vi (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Al badoc muda-li el joc

Variants i sinònims:

Equivalents: Al bobo múdale el juego [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original: Al badoch múdali el joch (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Al bé buscar-lo i al mal esperar-lo

Variants i sinònims:

 • Al bé buscar-lo i al mal esperar-lo (SAURA 1884)
 • Mengem i bebem que a la mort ja hi arribarem (SAURA 1884)
Equivalents: Al bien buscallo, y al mal esperallo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Al bé buscarlo y al mal esperarlo | Menjem y bebem que a la mort ja hi arribarem (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Vilà i vil entreteniment, és dir mal del que està absent

Variants i sinònims: Vilà i vil entreteniment, és dir mal del que està absent (SAURA 1884).

Equivalents: Al ausente no acuses, ni del ido murmures [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original: Villá y vil entreteniment, es dir mal del que está ausent (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

No t'agradin les dones, que freqüenten aplecs i bodes

Variants i sinònims: No t'agradin les dones, que freqüenten aplecs i bodes (SAURA 1884).

Equivalents: A las romerias y a las bodas, van las locas, todas [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original: No t'agraden las donas, que freqüenten aplechs y bodas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Tant profit te faça com los perdigons a les guatlles

Variants i sinònims: Tant profit te faça com los perdigons a les guatlles (SAURA 1884).

Equivalents: A las que sabes mueras, y sabía hacer saetas [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Tan profit te fassa com los perdigons a las guatllas (SAURA 1884).

Nota: Trobo documentat en castellà també A la que sabes mueras, y sabía hacer saetas, a través de diverses fonts per Internet, que sembla tenir un sentit de desig de venjança cap algú en concret, com denota la parèmia catalana que proposa Saura (1884) com a equivalent.

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

19/9/07

A les penes, punyalades

Variants i sinònims:

 • A carn dura, dent aguda (ESPUNYES 2007)
 • V. A grans mals, grans remeis
 • A les penes, punyalades (SAURA 1884)
 • A les penes punyalades, i als disgustos, gots de vi (ESPUNYES 2007)
 • El cor fort venç la desgràcia (SAURA 1884)
 • El foc amb foc s'apaga (o s'atura) (ESPUNYES 2007)
 • Quan el mal cou, cura (ESPUNYES 2007)
 • V. Quan no ajuda la ventura, saber sofrir és cordura
 • Si s'esparraca, apatraca (ESPUNYES 2007)
 • Un clau en treu un altre (ESPUNYES 2007)
Equivalents: A las penas, puñaladas [ES] (SAURA 1884).
  Parèmia segons la font original: A las penas, punyaladas | Lo cor fort vens la desgracia (SAURA 1884).

  Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

  Home vell i acabalat, ben servit i respectat

  Variants i sinònims:

  • De l'home vell si és ric, tothom és parent o amic (SAURA 1884)
  • Home vell i acabalat, ben servit i respectat (SAURA 1884)
  Equivalents: A las barbas con dineros, honra hacen los caballeros [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia original segons la font: Home vell y acaudalat, ben servit y respectat (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  A home vell, no li poses gros farcell

  Variants i sinònims: A home vell, no li poses gros farcell (SAURA 1884).

  Equivalents
  : A la res vieja, alíviale la reja [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: A home vell, no li poses gros farsell (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Qui peca en la joventut, perd per sempre la salut

  Variants i sinònims: Qui peca en la joventut, perd per sempre la salut (SAURA 1884).

  Equivalents: A la ramera y al juglar, a la vejez les viene el mal [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Qui peca en la joventut, pert per sempre la salut (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Pluja d'estiu i flor de bagassa, aviat passa

  Variants i sinònims:

  • V. Acabar-se en un no res
  • Plors d'infant, tal com vénen se'n van (ESPUNYES 2007)
  • Pluja d'estiu i flor de bagassa, aviat passa (SAURA 1884) - (ESPUNYES 2007)
  • Tot això i no res és la mateixa cosa (ESPUNYES 2007)
  Equivalents: A la ramera y a la lechuga, una temporada le dura [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original
  : Pluja de istiu y flor de bagassa, aviat passa (SAURA 1884).

  Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

  En mala anyada, hort i porc (o porc i cabra)

  Variants i sinònims: En mala anyada, hort i porc (o porc i cabra) (SAURA 1884).

  Equivalents
  : Al año tuerto, el huerto; al tuerto tuerto, la cabra y el huerto; al tuerto retuerto, la cabra, el huerto y el puerco [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: En mal anyada, hort y porch, o porch y cabra (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Bon marit, la muller sana

  Variants i sinònims: Bon marit, la muller sana (SAURA 1884).

  Equivalents
  : A la mujer y a la viña, el hombre la hace garrida [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Bon marit, la muller sana (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  A la dona i a la garsa, lo que diguis en la plaça

  Variants i sinònims: A la dona i a la garsa, lo que diguis en la plaça (SAURA 1884).

  Equivalents
  : A la mujer y a la pizaca, lo que quieres (o lo que digas, o lo que le dirías) en la plaza [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: A la dona y a la garsa, lo que digas en la plassa (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Si la dona ho vol, Janot, no et cal fer lo borinot

  Variants i sinònims: Si la dona ho vol, Janot, no et cal fer lo borinot (SAURA 1884).

  Equivalents: A la mujer mala, poco la aprovecha guarda [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original: Si la dona ho vol, Janot, no't cal fer lo borinot (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  La dona lletja, l'or la fa bonica

  Variants i sinònims: La dona lletja, l'or la fa bonica (SAURA 1884).

  Equivalents: A la mujer fea, el oro hace bella [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original: La dona lletja, l'or la fa bonica (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  A la dona casta, Déu li basta

  Variants i sinònims: A la dona casta, Déu li basta (SAURA 1884).

  Equivalents
  : A la mujer casta, Dios le basta [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: A la dona casta, Déu li basta (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  18/9/07

  A la dona brava, corda llarga

  Variants i sinònims: A la dona brava, corda llarga (SAURA 1884).

  Equivalents
  : A la mujer brava, dalle la soga larga [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: A la dona brava, corda llarga (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  A dona barbuda, de lluny la saluda

  Variants i sinònims: A dona barbuda, de lluny la saluda (SAURA 1884).

  Equivalents
  : A la mujer barbuda de lejos la saluda [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: A dona barbuda, de lluny la saluda (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  A la dona ballar, i a l'ase bramar, el diable els degué ensenyar

  Variants i sinònims: A la dona ballar, i a l'ase bramar, el diable els degué ensenyar (SAURA 1884).

  Equivalents
  : A la mujer bailar y al asno rebuznar, el diablo se lo debió de mostrar [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: A la dona ballar, y a l'ase bramar, lo diable'ls degué ensenyar (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  L'home ben casat ha de tenir deu anys més que la dona

  Variants i sinònims: L'home ben casat ha de tenir deu anys més que la dona (SAURA 1884).

  Equivalents: A la moza con el moco y al mozo con el bozo [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original: L'home ben casat ha de tenir deu anys més que la dona (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  A l'amic amb son vici

  Variants i sinònims: A l'amic amb son vici (SAURA 1884).

  Equivalents
  : Al amigo con su vicio [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Al amich amb son vici (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Bona panada i mala pràctica, plaer i bé és rompre-la

  Variants i sinònims:

  • Bona panada i mala pràctica, plaer i bé és rompre-la (SAURA 1884).
  • Costum que no és bona, per costum no és fa millor (SAURA 1884)
  • En tots temps corregiràs els abusos que veuràs (SAURA 1884)
  Equivalents: A la mala costumbre (o al mal uso), quebrarle la pierna [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Bona panada y mala práctica, plaher y bé es rómprerla | costum que no es bona, per costum no es fa millor | En tots temps corretgirás los abusos que veurás (SAURA 1884).

  Font
  : Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Un neci semblarà orat, si amb savis vol alternar

  Variants i sinònims: Un neci semblarà orat, si amb savis vol alternar (SAURA 1884).

  Equivalents: A la luz del día no alumbra la bugía [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Un neci semblarà orat, si ab sabis vol alternar (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Un bastó tort fa anar dret

  Variants i sinònims: Un bastó tort fa anar dret (SAURA 1884).

  Equivalents: A la ley del amor, sigue la ley del rigor [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Un bastó tort fa anar dret (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Tot té lo seu contrari

  Variants i sinònims: Tot té lo seu contrari (SAURA 1884).

  Equivalents: Al alcornoque no hay palo que le toque, sino la encina, que le quiebra la costilla [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Tot té lo seu contrari (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  La constància tot ho venç

  Variants i sinònims: La constància tot ho venç (SAURA 1884).

  Equivalents: A la larga el galgo a la liebre mata [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: La constancia tot ho vens (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  A l'església per a orar, i a la plaça per a tractar

  Variants i sinònims: A l'església per a orar, i a la plaça per a tractar (SAURA 1884).

  Equivalents
  : a la Iglesia para orar, y a la plaza a contratar [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: a la iglesia pera orar, y a la plassa pera tractar (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Doncella que pinta mal, casar-la i dar-li cabal

  Variants i sinònims: Doncella que pinta mal, casar-la i dar-li cabal (SAURA 1884).

  Equivalents
  : A la hija mala, dineros y casalla [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Doncella que pinta mal, casarla y dar li cabal (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Després de casada la filla (o quan la filla és casada) ixen los gendres

  Variants i sinònims:

  • Després de casada la filla (o quan la filla és casada) ixen los gendres (SAURA 1884)
  • V. Quan fou mort el combregaren
  • Quan la filla és maridada, surten els gendres (BALBASTRE 1977)
  Equivalents: A la hija casada, salen los yernos [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Després de casada la filla, o quant la filla es casada ixen los gendres (SAURA 1884).

  Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

  A la burra que està prenyada, fes-la anar ben carregada

  Variants i sinònims: A la burra que està prenyada, fes-la anar ben carregada (SAURA 1884).

  Equivalents
  : A la borrica arrodillada, doblarle la carga [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: A la burra que está prenyada, fesla anar ben carregada (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  La bèstia que porta la càrrega, la manta damunt la cansa (o mata)

  Variants i sinònims:

  • La bèstia que porta la càrrega, la manta damunt la cansa (o mata) (SAURA 1884)
  • La sobrecàrrega mata les bèsties (SAURA 1884)
  Equivalents: A la bestia cargada, el sobornal la mata [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original: La bestia que porta la cárrega, la manta demunt la cansa, o mata | La sobrecárrega mata las bestias (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  17/9/07

  Repara que la lloança, poc es dóna a qui ens avança

  Variants i sinònims: Repara que la lloança, poc es dóna a qui ens avança (SAURA 1884).

  Equivalents: Alabanza franca a quien no me alcanza [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Repara que la alabansa, poch se dona a qui'ns avansa (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Dona finestrera, no farà llarga tela

  Variants i sinònims: Dona finestrera, no farà llarga tela (SAURA 1884).

  Equivalents
  : Ajuar de mujeres locas, todo albanegas y tocas [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original: Dona finastrera, no fará llarga tela (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Quan aniràs de camí, no vagis sens pa ni vi

  Variants i sinònims:

  • Quan aniràs de camí, no vagis (o no viatgis) sens pa ni vi (SAURA 1884)
  • Sense menjar, no es pot treballar (SAURA 1884)
  Equivalents:
  • Ajo crudo y vino puro, pasan el puerto seguro [ES] (SAURA 1884)
  • Con pan y vino, se anda el camino [ES] (SAURA 1884)
  Parèmia segons la font original: Quant anirás de camí, no vajas sens pa ni vi | Quant anirás de camí, no viatjes (ó no vajas) sense pa ni vi | Sense menjar, no's pot traballar (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  No té pa ni vi, i convida al veí

  Variants i sinònims:

  Equivalents: Aja no tiene que comer, y convida huéspedes [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original: No te pa ni vi, y convida al vehí | No te pa, y vol criar o tenir ca (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Ira de Déu ressistir no es pot

  Variants i sinònims: Ira de Déu ressistir no es pot (SAURA 1884).

  Equivalents: A ira de Dios no hay casa fuerte [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original
  : Ira de Déu ressistir no's pot (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Lo ferro quan és calent, se dobla molt fàcilment

  Variants i sinònims: Lo ferro quan és calent, se dobla molt fàcilment (SAURA 1884).

  Equivalents: A hierro caliente, batir de repente [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original
  : Lo ferro quant es calent, se dobla molt facilment (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  16/9/07

  Quan plou molt no valen paraigües

  Variants i sinònims: Quan plou molt no valen paraigües (SAURA 1884).

  Equivalents: Agua sobre agua, no vale sayo ni capa [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original: Quant plou molt no valen parayguas (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Aiguardent i vi, borratxo fi

  Variants i sinònims: Aiguardent i vi, borratxo fi (SAURA 1884).

  Equivalents
  : aguardiente y vino, borracho fino [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Ayguardent y vi, borracho fi (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Aigua, aigua, que fa la vista clara

  Variants i sinònims: Aigua, aigua, que fa la vista clara (SAURA 1884).

  Equivalents
  : Agua no enferma, ni embeoda ni adeuda [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Aygua, aygua, que fa la vista clara (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Al maig cada dia un raig

  Variants i sinònims: Al maig cada dia un raig (SAURA 1884).

  Equivalents
  : Agua, Dios, y venga mayo [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Al maig cada dia un raig (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Aigua de Sant Joan no dóna vi ni pa

  Variants i sinònims: Aigua de Sant Joan no dóna vi ni pa (SAURA 1884).

  Equivalents
  : Agua de por san Juan quita vino y no da pan [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Aygua de sant Joan no dóna vi ni pa (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Pluja de maig, collita segura

  Variants i sinònims:

  Equivalents: Agua de por mayo, pan para todo el año [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original: Al abril cada gota'n van mil | Pluja de maig, cullita segura (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Aigua de maig, mal és per als animals

  Variants i sinònims: Aigua de maig, mal és per als animals (SAURA 1884).

  Equivalents
  : Agua de mayo, mata gocho de un año [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Aygua de maig, mal es pels animals (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Aigua de març, herba als sembrats

  Variants i sinònims:

  • Aigo de març, herba en es camps (Mall.) (PARÉS 1999)
  • Aigua de març, herba als sembrats (ALCOVER-MOLL 1950) - (MARTÍ I ADELL 1987) - (FARNÉS 1992) - (FORGAS 1992) - (MORET 1995) - (PARÉS 1999)
  • Aigua de març, herba en els sembrats (PONS LLUCH 1993) - (PUJOL 1999)
  Equivalents:
  • Agua de marzo, peor que mancha en paño [ES] (SAURA 1884)
  • Agua de marzo, yerbazo (o hierbazo) [ES]
  Parèmia segons la font original: Aygua de mars, herba als sembrats (SAURA 1884).

  Explicació: Les pluges d'aquest mes només serveixen per produir herbes inútils (PARÉS 1999).

  Nota: Els referents que no tenen font els he trobat fent cerques a la meva base de dades o a Internet, relacionant refranys i refranyers diversos.

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Aigua de gener (o pluja de gener), omple bótes i graner (o sempre fa bé)

  Variants i sinònims:

  • Aigua de gener (o pluja de gener), omple bótes i graner (o sempre fa bé) (SAURA 1884)
  • No fa bon gener si no deixa les basses plenes (SAURA 1884)
  Equivalents: Agua de enero, todo el año tiene tempero [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original: Aygua de janer o pluja de janer, ompla botas y graner, o sempre fa bé (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  14/9/07

  Les figues volen aigua, les peres i meló, lo vi felló

  Variants i sinònims: Les figues volen aigua, les peres i meló, lo vi felló (SAURA 1884).

  Equivalents: A ellas, padre, vos a las berzas y yo a la carne [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original:
  Las figas volen aygua, las peras y meló, lo vi falló (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Molta pressa i poca endreça

  Variants i sinònims:

  • Molta pressa i poca endreça (SAURA 1884)
  • Res ben fet si depressa ho fas (SAURA 1884)
  Equivalents: A gran prisa, gran vagar [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Molta pressa y poca endressa | Res ben fet si depressa ho fas (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Per agost, ni dona ni most

  Variants i sinònims: Per agost, ni dona ni most (SAURA 1884).

  Equivalents:

  • Agosto no llores, por vino ni amores [ES] (SAURA 1884)
  • Agosto reñido con Baco y Cupido [ES] (SAURA 1884)
  Parèmia segons la font original: Per agost, ni dona ni most (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Les matinades d'agost són fredes

  Variants i sinònims:

  • Les matinades d'agost són fredes (SAURA 1884)
  • Per l'agost a las set ja és fosc (SAURA 1884)
  Equivalents: Agosto, frío en rostro [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original: Las matinadas de agost son fredas | Pel agost a las set ja es fosch (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Quan lo pidolaire gruny, estreny tu el puny

  Variants i sinònims: Quan lo pidolaire gruny, estreny tu el puny (SAURA 1884).

  Equivalents: A gallego pedidor, castellano tenedor [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Quant lo pidolayre gruny, estreny tu'l puny (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  La barba de molts colors sols la porten los traïdors

  Variants i sinònims: La barba de molts colors sols la porten los traïdors (SAURA 1884).

  Equivalents: Afeites dolo encubren [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: La barba de molts colors sols la portan los traydors (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Vesteix un bastó i semblarà un senyor

  Variants i sinònims:

  • V. No és or tot allò que lluu
  • Vesteix un albó i pareixerà un senyor (Mall.) (comentari de Geococcyx en aquest mateix article)
  • Vesteix un bastó i semblarà un senyor (ESPUNYES 2006) - (Zèfir)
  • Vesteix un bastó i semblarà un senyor (DCVB 1926-68)
  • Vesteix un bastó, i semblarà un varó (SAURA 1884)
  • Vesteix un bastó, que semblarà un minyó (Llofriu) (DCVB 1926-68)
  • Vestiu un bastó, pareixerà un baró (Alg.) (DCVB 1926-68)
  Equivalents: Afeita un cepo, y parecerá mancebo [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original: Vesteix un bastó, y semblará un varó (SAURA 1884).

  Localització: Segons el DCVB (1926-68), té una extensió bastant general de tot el domini català, aquesta dita, encara que sota diferents formes i variants.

  Nota: El refrany català és tret de Josep Espunyes (2006): Dites, locucions i frases fetes de Tresponts Avall. Garsineu Edicions: Tremp, citat per (Zèfir), També es troba en el DCVB (1926-68), amb una coma entre els dos elements de la parèmia: vesteix un bastó, i semblarà un senyor (Cat., Mall.)
  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Molt delit i poc profit

  Variants i sinònims:

  • Molt delit i poc profit (SAURA 1884)
  • Molt treball i poc cabal (SAURA 1884)
  Equivalents: Afanar, afanar, y nunca medrar [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Molt delit y poch profit | Molt traball y poch cabal (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Per falta de altre, mon pare fou batlle

  Variants i sinònims: Per falta de altre, mon pare fou batlle (SAURA 1884).

  Equivalents: A falta de hombres buenos, a mi padre hicieron alcalde [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original: Per falta de altre, mon pare fou batlle (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Ocell de pas, cop de canya

  Variants i sinònims:

  • Ara que en van, és hora d'agafar-ne (SAURA 1884)
  • Aucell de pas, com de canya (SAURA 1884)
  • Ocell de pas, cop de canya (FARNÉS 1913)
  • Ocell de pas, cop de canya (o de maça) (AMADES 1951a)
  • Ocell de pas, posa-li el llaç (FARNÉS 1913)
  • Ocell de pas, trenca-li el braç (o un braç) (AMADES 1951a)
  • Quan en passen, fan de bon agafar (FARNÉS 1913)
  • Quan passa, cal aprofitar-se (FARNÉS 1913)
  • Quan passi l'anyell, tira-li el mantell (FARNÉS 1913)
  Equivalents: A este (o ave) que va de paso, cañazo [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Aucell de pas, com de canya | Ara que'n van, es hora d'agafarne (SAURA 1884).  Nota: Crec que hi ha un error de transcripció i ha de ser 'cop' de canya, perquè tingui sentit el proverbi. Així l'he trobat en altres repertoris, com ara Farnés o Amades.


  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  10/9/07

  A elles, company, vós a les cols i jo a la carn

  Variants i sinònims: A elles, company, vós a les cols i jo a la carn (SAURA 1884).

  Equivalents
  : A ellas, padre, vos a las berzas y yo a la carne [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: A ellas, company, vos a las cols y jo a la carn (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  A on aniràs, bou, que no llaures?

  Variants i sinònims: A on aniràs, bou, que no llaures? (SAURA 1884).

  Equivalents: ¿A do irá el buey que no are? [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original
  : A hont anirás, bou, que no llaures? (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Lo miracle de Mahoma, posar-se al sol i trobar-se en la sombra

  Variants i sinònims: 

  • Com el miracle de Mahoma, que va adormir-se al sol i es va despertar a l'ombra (AMADES 1951) - (AMADES 1951a)
  • El miracle de Mahoma, que es va adormir al sol i es va despertar a l'ombra (FARNÉS 1913) - (CONCA 1993)
  • Lo milacre de Mahoma que 's va posá al sol y 's va trobá á la sombra (PASTOR 1910)
  • Lo miracle de Mahoma, posar-se al sol i trobar-se en la sombra (SAURA 1884).

  Equivalents:
  • Adivino de Valderas, cuando corren las canales que se mojan las carreteras [ES] (SAURA 1884)
  • Adivino de Marchena, que el sol puesto, el amo a la sombra queda [ES] (SAURA 1884)
  Parèmia segons la font original: Lo miracle de Mahoma, posarse al sol y trobarse en la sombra (SAURA 1884).  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Bernat, Bernat endevina qui t'ha tocat (o pegat)

  Variants i sinònims: Bernat, Bernat endevina qui t'ha tocat (o pegat) (SAURA 1884).

  Equivalents
  : Adivina quien te dió, que la mano te cortó [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Bernat, Bernat endevina qui t'ha tocat o pegat (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Bé et pots pintar, que els anys no s'aturaran

  Variants i sinònims:

  • Bé et pots pintar, que els anys no s'aturaran (SAURA 1884)
  • Les afaitades són dones de dia i de nit estopes (o de nit són mones) (SAURA 1884)
  • Pintau lo cuiro arrugat, mes los anys vos han passat (SAURA 1884)
  Equivalents: Acudid al cuero con el albayalde, que al cabo de los años no se van en balde [ES] (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Lo més valent és lo prudent

  Variants i sinònims:

  • Lo més valent és lo prudent (SAURA 1884)
  • Més valent es qui espera que qui acomet o embesteix (SAURA 1884)
  Equivalents: Acometa quien quiera, el fuerte espera [ES] (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Qui pren, son cor ven

  Variants i sinònims:

  Equivalents: Aceptar un beneficio, es vender la libertad [ES] (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  A emboscada de roïns fugir per tots camins

  Variants i sinònims:

  • A emboscada de roïns fugir per tots camins (SAURA 1884)
  • De baralles i de plets, lo qui'n fuig és lo discret (SAURA 1884)
  • De disputes i de plets, bé n'haja qui me n'ha tret (SAURA 1884)
  Equivalents: A celada de bellacos, mejor es el hombre por los pies que por las manos [ES] (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  9/9/07

  Oliva, una és or, dos és plata, i la tercera mata

  Variants i sinònims:

  • Oliva, una és or, dos és plata, i la tercera mata (SAURA 1884)
  • Poques olives, i bones (SAURA 1884)
  Equivalents:
  • Aceituna, oro es una, dos plata, y la tercera mata [ES] (SAURA 1884)
  • Aceituna una, y si es buena una docena [ES] (SAURA 1884)
  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Oli, vi i amic, és millor com més antic

  Variants i sinònims:

  • De vi, tocino i amic, és lo millor lo més antic (SAURA 1884)
  • L'amic i el vi busca'l vell; però el tocino novell (SAURA 1884)
  • Oli, vi i amic, és millor com més antic (SAURA 1884)
  Equivalents:
  • Aceite, vino y amigo, sea antiguo [ES] (SAURA 1884)
  • Amigo viejo, tocino fresco y vino añejo [ES] (SAURA 1884)
  Parèmia segons la font original: De vi, tocino y amich, es lo millor lo més antich | L'amich y'l vi busca'l vell; pero'l tocino novell (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Una pregunta mereix una resposta

  Variants i sinònims: Una pregunta mereix una resposta (SAURA 1884).

  Equivalents:

  • A cartas, cartas [ES] (SAURA 1884)
  • Cual pregunta harás, tal respuesta habrás [ES] (SAURA 1884)
  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  A l'ancià que és honrat se'l rep sempre de bon grat

  Variants i sinònims:

  • A l'ancià que és honrat se'l rep sempre de bon grat (SAURA 1884)
  • La vellesa sempre s'ha de respectar (SAURA 1884)
  Equivalents: A canas honradas, no hay puertas cerradas [ES] (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  No tot lo del món són glòries

  Variants i sinònims: No tot lo del món són glòries (SAURA 1884).

  Equivalents: A calma chicha sigue la tempestad [ES] (SAURA 1884)

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Amb el temps són amos els aprenents

  Variants i sinònims:

  • Amb el temps són amos els aprenents (SAURA 1884)
  • Les cases cada cent anys se muden de dalt a baix (SAURA 1884)
  • El temps tot ho muda (SAURA 1884)
  Equivalents: A cabo de cien años los reyes son villanos y a cabo de ciento y diez son reyes otra vez; o los villanos son reyes [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original
  : Ab lo temps son amos los aprenents (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  6/9/07

  Gos pobre, ple de ronya

  Variants i sinònims:

  Equivalents:
  • A burro viejo la mayor carga y el peor aparejo [ES] (SAURA 1884)
  • Balandrán de desdichado, nunca sale de empeñado [ES] (SAURA 1884)
  Nota: El refrany català també es troba documentat a Farnés (1992).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  A l'home vell no li donis consell

  Variants i sinònims:

  • A l'home vell no li donis consell (SAURA 1884)
  • Recorda't que l'home vell, no ha menester cap consell (SAURA 1884)
  Equivalents:
  • A buey viejo no le cates abrigo [ES] (SAURA 1884)
  • A buey viejo no le cates majada, que él se la cata [ES] (SAURA 1884)
  Parèmia segons la font original: Al home vell no li dongas consell (SAURA 1884).

  Font
  : Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Al bou maimó li fa poc l'agulló

  Variants i sinònims: Al bou maimó li fa poc l'agulló (SAURA 1884).

  Equivalents
  : A buey harón poco le presta el aguijón [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original
  : Al bou maymó li fa poch l'agulló (SAURA 1884).

  Explicació
  : Segons el DCVB, significa que els homes mandrosos i lents no canvien de manera de procedir per molt que els estimulin (DCVB, s.v. 'maimó3 ').

  Nota
  : 'harón' vol dir 'lerdo, perezoso, holgazán; que se resiste a trabajar', segons el Diccionario de la RAE (s. v. 'harón').

  Font
  : Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Segons lo vent, les veles

  Variants i sinònims: Segons lo vent, les veles (SAURA 1884).

  Equivalents: A buen viento, buen tiento [ES] (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Lo bon pagador, de lo dels altres és senyor

  Variants i sinònims:

  Equivalents: El buen pagador es señor de lo ajeno [ES] (SAURA 1884).

  Font
  : Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  A bon pagador no li dolen prendes

  Variants i sinònims:

  Equivalents:
  • A buen pagador, buen servidor [ES] (SAURA 1884)
  • A buen pagador no le duelen prendas [ES] (SAURA 1884)
  Nota: Em sembla que la versió catalana és servil o traducció de la castellana (Nota meva).

  Font
  : Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Com més bo més amargant

  Variants i sinònims:

  • Com més bo més amargant (SAURA 1884)
  • Lo mal que tu t'has buscat, t'está molt ben empleat (SAURA 1884)
  Equivalents: A buen bocado, buen grito o suspiro [ES] (SAURA 1884)

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  2/9/07

  Hortolans i moliners, mai esguerren la collita

  Variants i sinònims: Hortolans i moliners, mai esguerren la collita (SAURA 1884).

  Equivalents: Abre el ojo, que asan carne [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original
  : Hortelans y moliners, may esguerran la cullita (SAURA 1884).

  Font
  : Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  En abril, cada gota en val mil, i en maig cada gota un raig

  Variants i sinònims:

  • A l'abril cada gota en val mil (SAURA 1884) - (PARÉS 1997)
  • Aigua d'abril, cada gota en val mil (PARÉS 1997)
  • Aigua d'abril, cada gota val per mil (PARÉS 1997)
  • En abril cada gota en val mil (D. y M. 1854)
  • En abril, cada gota en val mil, i en maig cada gota un raig (SAURA 1884)
  • Per l'abril, cada gota en val mil (PARÉS 1997)
  • Per l'abril cada gota val per mil (PARÉS 1997)
  • Per lo maig, a raig a raig [(SAURA 1884)
  • V. Pluja de maig, collita segura
  Equivalents:
  • Abril y mayo son llaves de todo el año [ES] (SAURA 1884)
  • En abril cada gota vale mil [ES] (PARÉS 1997)
  • En abril, cada gota vale por mil [ES] (PARÉS 1997) 
  • Llueva para mí abril y mayo, y para ti todo el año [ES] (D. y M.) - (SAURA 1884)
  Parèmia segons la font original: Al abril cada gota'n val mil (SAURA 1884) | En abril cada gota ne val mil (D. y M. 1854).

  Explicació: Adverteix la necessitat de les pluges en aquest mes (font original: Advertéix la necessitat de las plujas en aquest mes) (D. y M. 1854)

  Font:
  • D. y M. (1847): Diccionario catalan-castellano y vice versa, Barcelona, Agencia Médica Catalana / Imprenta de J. Roger, 1847 (2a de 1854). Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana (27 pàg.).
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castellà castellà-català. Barcelona, Edicions 62. Col·lecció «El Cangur diccionaris», núm. 240.

  Fred en abril, no faltarà pa ni vi

  Variants i sinònims: Fred en abril, no faltarà pa ni vi (SAURA 1884).

  Equivalents
  : Abril frío, pan y vino [ES] (SAURA 1884)

  Font
  : Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Vista llarga i llengua curta

  Variants i sinònims: Vista llarga i llengua curta (SAURA 1884).

  Equivalents: Abre los ojos y cierra la lengua [ES] (SAURA 1884).

  Font
  : Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Entre lladres la capa al coll

  Variants i sinònims: Entre lladres la capa al coll (SAURA 1884).

  Equivalents
  : Abre el ojo, que asan carne [ES] (SAURA 1884).

  Font
  : Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  a la boda del fillol, qui no t'hi convida no t'hi vol

  Variants i sinònims: A la boda del fillol, qui no t'hi convida no t'hi vol (SAURA 1884).

  Equivalents
  : A boda ni a bautizo, no vayas sin ser llamado [ES] (SAURA 1884).

  Font
  : Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Per l'abril, espigues mil

  Variants i sinònims: Per l'abril, espigues mil (SAURA 1884).

  Equivalents: En abril, espigas mil [ES] (LÓPEZ 2007).

  Explicació: Fa referència al moment del cicle d'activitat dels cereals (LÓPEZ 2007).

  Font: Mònica López. Article "Mil dites per a la diada de Sant Jordi i l'abril", de la secció «Refranys de la setmana» a El Periódico dels diumenges.

  Per a fer córrer lo bocí, el millor remei és lo vi

  Variants i sinònims:

  • Per a fer córrer lo bocí, el millor remei és lo vi (SAURA 1884)
  • Vianda forta s'ofega amb vi (SAURA 1884)

  Equivalents: A bocado de barón, espolada de vino [ES] (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original: Pera fer córrer lo bocí, 'l millor remey es lo vi | Vianda forta s'ofega ab vi (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  A mal i a bé tothom hi «afitj»

  Variants i sinònims: A mal i a bé tothom hi «afitj» (SAURA 1884).

  Equivalents: A bien y a mal, quintal sobre quintal [ES] (SAURA 1884).

  Nota: L'afitj del final del refrany penso que ha de referir-se a 'afegir' (ant. afigir, també, segons el DCVB).

  Parèmia segons la font original: A mal y a bé tothom y afitj (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Abella o ovella o església, si vols riquesa

  Variants i sinònims:

  • Abella o ovella o església, si vols riquesa (SAURA 1884)
  • Els camps i l'Església donen les abelles (SAURA 1884)

  Equivalents: Abeja y oveja y parte de la igreja desea a su hijo la vieja [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original:

  • Abella o ovella o iglesia, si vols riquesa (SAURA 1884)
  • Los camps y la Iglesia donan las abellas (SAURA 1884)
  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Baixen les muntanyes i pugen les cabanyes

  Variants i sinònims: Baixen les muntanyes i pugen les cabanyes (SAURA 1884).

  Equivalents: Abájanse los estrados y álzanse los establos [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original: Baixan las montanyas y pujan las cabanyas (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Déu nos guard de boigs, en lloc estret

  Variants i sinònims: Déu nos guard de boigs, en lloc estret (SAURA 1884).

  Equivalents:

  • Abad y ballestero, mal para los mozos [ES] (SAURA 1884)
  • Al loco y al aire darles calle [ES (SAURA 1884)

  Parèmia segons la font original: Déu nos guart de boigs, en lloch estret (SAURA 1884).

  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  Tot ho vol, sac i peres

  Variants i sinònims:

  • Cotxo i cotxadura, i civada per a la mula (SAURA 1884) - (GRIERA 1935)
  • Tot ho vol, sac i peres (SAURA 1884)
  Equivalents:
  • Abad de zarzuela, comísteis la olla, pedís la cazuela [ES] (SAURA 1884)
  • Conde y condadura, y cebada para la mula [ES] (SAURA 1884)

  Nota: Segons el DCVB, la cotxadura és el jaç o la palla per fer-lo.

  Parèmia segons la font original:

  • Cotxo y cotxadura, y cibada pera la mula (SAURA 1884)
  • Tot ho vol, sach y peras (SAURA 1884)
  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  A l'ase ruc, arriero boig

  Variants i sinònims:

  • A boig dar-li boig (SAURA 1884)
  • A l'ase ruc, arriero boig (SAURA 1884)
  Equivalents: A asno lerdo, arriero loco [ES] (SAURA 1884).

  Parèmia segons la font original:
  • Al ase ruch, arriero boig (SAURA 1884)
  • A boig darli boig (SAURA 1884)
  Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

  1/9/07

  Tocant-li un punt que no sap, l'ignorant ensenya el cap

  Variants i sinònims:

  • V. Al badoc muda-li el joc
  • Tocant-li un punt que no sap, l'ignorant ensenya el cap (PÀMIES 1997a)
  • Tocant-li un punt que no sap, l'ignorant mostra el cap (SAURA 1884)
  Equivalents: Al bobo múdale el juego y quédase lelo [ES] (SAURA 1884) - (PÀMIES 1997a).

  Explicació: Es posa en evidència parlant de temes que no domina (PÀMIES 1997a).

  Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].

  Si vols ser Papa (o Pare Sant), fica-t'ho (o posa-t'ho) al cap (o a la testa)

  Variants i sinònims:

  • Si vols ser Papa (o Pare Sant), fica-t'ho (o posa-t'ho) al cap (o a la testa) (PÀMIES 1997a)
  • Vols ser Papa? Posa-t'ho al cap (PÀMIES 1997a)
  Equivalents: El que ha de ser bachiller menester ha de aprender [ES] (PÀMIES 1997a).

  Explicació: Per aconseguir les coses, només cal que te les proposis (PÀMIES 1997a).

  Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].