índex - bibliografia

17/9/07

Repara que la lloança, poc es dóna a qui ens avança

Variants i sinònims: Repara que la lloança, poc es dóna a qui ens avança (SAURA 1884).

Equivalents: Alabanza franca a quien no me alcanza [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Repara que la alabansa, poch se dona a qui'ns avansa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.