índex - bibliografia

29/8/10

A la taula i al llit al primer crit

Variants i sinònims: A taula i al llit al primer crit (SAURA 1884)


Equivalents: A la mesa llaman, santa palabra [ES] (SAURA 1884)

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

17/8/10

Qui endavant no mira, endarrere cau

Variants i sinònims:

  • Qui endavant no mira, endarrere cau (ESTEVE-BELVITGES-JUTGLÁ 1803)
  • Qui no esguarda endavant cau endarrera (TURMEDA 1417)
Equivalents: 
  • Qui nil providit, proficit ille nihil [LL] (ESTEVE-BELVITGES-JUTGLÁ 1803)
  • Quien adelante no mira, atrás se queda [ES] (ESTEVE-BELVITGES-JUTGLÁ 1803)
  • Quien no mira el derrotero, es majadero [ES] (RÉSPED 2010)
Parèmia segons la font original: Qui endèvant no mira enderrèra cau (ESTEVE-BELVITGES-JUTGLÁ 1803)

Nota: Agraeixo Résped que ens ha facilitat un equivalent castellà per aquest antic proverbi català. Es tracta d'un refrany mariner que fa referència al 'derrotero', que és el rumb del vaixell.

Font: Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I. Barcelona, 1803.