índex - bibliografia

27/2/08

Vent marçal, fort temporal

Variants i sinònims: Vent marçal, fort temporal (AMADES 1951) - (TREPAT 1995) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Viento de marzo, temporalazo [ES].

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Si tens filles per casar, del sol de març les has de guardar

Variants i sinònims: Si tens filles per casar, del sol de març les has de guardar (PUJOL 1999).

Equivalents: Si tienes hijas que casar, del sol de marzo las has de guardar [ES] (TIRADO 1987).

Font
: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Qui tingui força al braç que cavi pel març

Variants i sinònims: Qui tingui força al braç que cavi pel març (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Quien tenga fuerza en el brazo, que cave y pode en marzo [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1989).

Explicació: És el mes indicat per cavar (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Quan per març trona, l'ametlla és bona

Variants i sinònims: Quan per març trona, l'ametlla és bona (MARTÍ I ADELL 1984).

Equivalents:

 • Quand il tonne en mars | le bonhomme dit: Hélas! | Quand il tonne en avril, | le bonhomme se réjouit [FR]
 • Si marzo truena, cosecha buena [ES]
Nota: Vull agrair l'Henriette, del blog Les recettes de Marie-Henriette que m'hagi posat sobre la pista de l'equivalent francès.

Font
:
 • El refrany en català és tret de (MARTÍ I ADELL 1987).
 • El refrany en francès està tret de Le livre des proverbes français, de Le Roux de Lincy (1859).
 • Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Per Sant Maties, març al cap de cinc dies, però si és l'any de traspàs al cap de sis el trobaràs

Variants i sinònims: Per Sant Maties, març al cap de cinc dies, però si és l'any de traspàs al cap de sis el trobaràs (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Por San Matías, igualan las noches con los días, cata a marzo a cinco días; y si es bisiesto cátalo al sexto [ES] (GONZÁLEZ DÍAZ 1998).

Explicació: Sant Maties és el 24 de febrer. Calcula els dies que falten perquè sigui març (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Març, marçó, al matí cara de gos i al vespre galant minyó

Variants i sinònims: Març, marçó, al matí cara de gos i al vespre galant minyó (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents:

 • Marzo marcero, por la mañana cara de perro, y por la tarde hermoso mancebo [ES]
 • Marzo marcero, por la mañana rostro de perro; por la tarde, valiente mancebo [ES] (GONZÁLEZ 1983)

Explicació: Fa referència a la variabilitat del temps (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Març marçador, que de nit fa fred i de dia calor

Variants i sinònims:

 • Març marçador, nit freda i dia amb calor (PARÉS 1999)
 • Març marçador, que de nit fa fred i de dia calor (AMADES 1951) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (PARÉS 1999)

Equivalents: Marzo marceador, que de noche llueve y de día hace sol [ES] (GONZÁLEZ 1983).

Explicació: El sol ja és calent, però les nits són fredes (PARÉS 1999)

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Boira de març, aigua segura i la mar moguda

Variants i sinònims:

 • Boira de març, aigua segura i la mar moguda (MILLÀ 1965) - (TREPAT 1995) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999)
 • Boira en març, una ploguda en maig (MARTÍ I ADELL 1987)
 • Boires de març, fred en el maig

Equivalents: Nieblas en marzo, aguas en abril [ES] (TIRADO 1987).

Explicació:

 • Anuncia mal temps (PARÉS 1999)
 • Previsió del temps que farà en el mes de maig; encara que com tots aquests tipus de refranys, no solen esser massa de fiar (PONS LLUCH 1993) - (PARÉS 1999)
Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Pel març el sol rega i l'aigua crema

Variants i sinònims: Pel març el sol rega i l'aigua crema (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: En marzo el sol riega y el agua quema [ES].

Font:

 • Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.
 • El refrany català és tret de AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Des de maig a Sant Miquel, pastor d'ovelles vull ser; però de Sant Miquel a març, que les meni l'amo del ramat

Variants i sinònims: des de maig a Sant Miquel, pastor d'ovelles vull ser; però de Sant Miquel a març, que les meni l'amo del ramat (PUJOL 1999).

Equivalents
: desde mayo a San Miguel, pastor de ovejas quiero ser; pero de San Miguel a marzo, que las cuide el amo [ES] (TIRADO 1987)

Font:

 • Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.
 • El refrany català és tret de PUJOL (1999).

Quan la Pasqua cau pel març, el diable treu ses arts

Variants i sinònims:

 • Quan la Pasqua cau pel març, el diable treu ses arts (AMADES 1951) - (CONCA 1993) - (PARÉS 1999)
 • Quan la Pasqua cau pel març, se n'alegra el diable (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
Equivalents: Cuando cae la Pascua en marzo, se huelga el diablo [ES].

Font: Els tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Quan el març no marceja, l'abril abrileja

Variants i sinònims: Quan el març no marceja, l'abril abrileja (ALCOVER-MOLL 1950) - (PERRAMON 1979) - (GIMENO 1989) - (FARNÉS 1992) - (FARRÀS 1998) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Cuando marzo no marcea, abril de las suyas espera [ES].

Explicació:

 • Per significar que la maltempsada no passa per alt (GIMENO 1989)
 • La maltempsada no passa per alt (PERRAMON 1979)
 • Si el març no és variable, ho serà l'abril (PARÉS 1999)
Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Quan el març fa de maig, el maig fa de març

Variants i sinònims:

 • Quan el març fa de maig, el maig fa de març (MILLÀ 1965) - (SERRA I BOLDÚ 1987) - (FARRÀS 1998) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999)
 • Quan el març fa maig, el maig fa de març
Equivalents: Cuando marzo mayea, mayo marcea [ES],

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

13/2/08

Sant Joan arribat, la primavera ha passat

Variants i sinònims: Sant Joan arribat, la primavera ha passat (AMADES 1951) - (BELLMUNT 1987) - (CONCA 1993) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Sanjuanada venida, primavera ida [ES].

Explicació: Se celebra el 24 de juny i, per tant, és estiu (PARÉS 1999).

Nota: El refrany castellà l'he trobat a Internet. L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret d'AMADES (1951) - BELLMUNT (1987) - CONCA (1993) - PARÉS (1999).

La primavera la sang altera

Variants i sinònims: La primavera la sang altera (MARTÍ I ADELL 1987).

Equivalents: La primavera la sangre altera [ES].

Nota: El refrany castellà l'he trobat a Internet. L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de MARTÍ I ADELL (1987).

Aigua de primavera, si no és torrencial, omple la panera

Variants i sinònims: Aigua de primavera, si no és torrencial, omple la panera (PUJOL 1999).

Equivalents
: Agua en primavera, si no es torrencial, llena la panera [ES].

Explicació: Las lluvias en esta estación, dice, suelen ser torrenciales y entonces provocan inundaciones; pero cuando son moderadas, benefician de gran manera a los cultivos [Internet].

Nota: El refrany castellà l'he trobat a Internet. L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de PUJOL (1998).

Molta flor de primavera, bona tardor espera

Variants i sinònims: Molta flor de primavera, bona tardor espera (FARRÀS 1998).

Equivalents: Mucha flor en primavera, buen otoño nos espera [ES]

Nota: El refrany castellà l'he trobat a Internet, en un recull de Cantàbria. L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de FARRÀS (1998).

10/2/08

Si els vells fan de gaiters, què faran joves solters?

Variants i sinònims: Si els vells fan de gaiters, què faran joves solters? (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando el cojo de amor muere, ¿qué hará quien andar puede? [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Si'ls vells fan de gayters, qué farán joves solters? (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan era ric, de tots era amic; ara que sóc pobre, a tots faig nosa

Variants i sinònims:

 • Quan Déu volia, altre em servia; ara que no vol, m'ho faig tot sol (SAURA 1884)
 • Quan era ric, de tots era amic; ara que sóc pobre, a tots faig nosa (SAURA 1884)
Equivalents: Costumbres de mal maestro, sacan el hijo siniestro [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant era rich, de tots era amich, ara que só pobre, á tots faig nosa | Quant Deu volia, altre me servia, ara que no vol, me ho fas tot sol (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Déu fa sortir el sol per a tothom qui el vol

Variants i sinònims:

 • Déu fa sortir el sol per a tothom qui el vol (SAURA 1884)
 • Quan el sol ix, per a tothom ix (SAURA 1884)
 • Per a tothom abasta la gràcia de Déu (SAURA 1884)
Equivalents: Cuando Dios amanece, para todos amanece (o para todos sale el sol) [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Deu fa sortir lo sol, pera tothom qui'l vol | Quant lo sol ix, pera tothom ix | Pera tothom abasta la gracia de Deu (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan es presenta marit, no esperis altre partit

Variants i sinònims: Quan es presenta marit, no esperis altre partit (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando a tu hija le viniere el hado, no aguardes que venga su padre del mercado [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant se presenta marit, no esperes altre partit (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Si compres res a censal, no en paguis més del que val

Variants i sinònims: Si compres res a censal, no en paguis més del que val (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando a censo comprarás, paga lo justo y no más [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Si compras res á censal, no'n paguis mes de lo que val (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Digues-li barret, digues-li sombrero

Variants i sinònims:

 • Digues-li barret, digues-li sombrero (SAURA 1884)
 • Entre el rector i l'escolà diuen la missa (SAURA 1884)
Equivalents: Cual mas, cual menos, toda la lana es pelos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Dígasli barret, dígasli sombrero / entre'l rector y l'escolá dihuen la missa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Molt em serveix mon fill, quan neix i quan guareix

Variants i sinònims: Molt em serveix mon fill, quan neix i quan guareix (SAURA 1884).

Equivalents: ¿Cual hijo quieres? Al niño cuando crece y cuando adolece [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Molt me serveix mon fill, quant neix y quant guareix (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Les bones paraules fan menjar els malalts

Variants i sinònims: Les bones paraules fan menjar els malalts (SAURA 1884).

Equivalents: Cuales palabras te dicen, tal corazón te ponen [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Las bonas paraulas fan menjar los malalts (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Segons la campana, la batallada

Variants i sinònims:

 • Qual la campana, tal la batallada (SAURA 1884)
 • Segons la campana, és el so (SAURA 1884)
 • Segons la campana, la batallada (SAURA 1884)
Equivalents: Cual es la campana, tal la badajada [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Segons la campana, la batallada | Qual la campana, tal la batallada | Segons la campana, es lo só (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qual lo temps, tal lo seny

Variants i sinònims: Qual lo temps, tal lo seny (SAURA 1884).

Equivalents: Cual el tiempo, tal el tiento [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Qual lo temps, tal lo seny (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Si vols viure bé tot l'any, escurça els gastos, no el guany

Variants i sinònims: Si vols viure bé tot l'any, escurça els gastos, no el guany (SAURA 1884).

Equivalents: Cual el año, tal el jarro [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Si vols viurer bé tot l'any, escursa'ls gastos, no'l guany
(SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Criatura d'un any, xucla les entranyes

Variants i sinònims:

 • Criatura d'un any, xucla les entranyes (SAURA 1884)
 • Criatura grossa, mal any per la mare (SAURA 1884)
Equivalents: Criatura de un año, saca la leche de calcaño [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Criatura de un any, xucla las entranyas | Mestre manco, fadrí groller (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Les contemplacions dels avis es paguen a bon preu

Variants i sinònims:

 • L'amor dels avis, fa dolents als néts (SAURA 1884)
 • Les contemplacions dels avis es paguen a bon preu (SAURA 1884)
Equivalents: Criado por abuelo, nunca bueno [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Las contemplacions dels avis se pagan á bon preu | L'amor dels avis, fa dolents als nets (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

A l'estiu, tota cuca viu

Variants i sinònims: A l'estiu, tota cuca viu (SAURA 1884).

Equivalents: cra, cra, en el estío por todas partes hay casa [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: en l'istiu, tota cuca viu (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Els costums i els diners fan els homes cavallers

Variants i sinònims:

 • Els costums i els diners fan els homes cavallers (SAURA 1884)
 • Els diners i cortesia, del plebeu fan senyoria (SAURA 1884)
Equivalents: Costumbres y dineros hacen los hijos caballeros [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Las costums y'ls diners fan los homes caballers | Mestre manco, fadrí groller (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Els mals costums del mestre s'apeguen al deixeble

Variants i sinònims:

 • Els mals costums del mestre s'apeguen al deixeble (SAURA 1884)
 • Mestre manco, fadrí groller (SAURA 1884)
Equivalents: Costumbres de mal maestro, sacan el hijo siniestro [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Las malas costums del mestre s'apegan al deixeble | Mestre manco, fadrí groller (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Bon (o mal) costum, no es destrueix com el fum

Variants i sinònims:

 • Bon (o mal) costum, no es destrueix com el fum (SAURA 1884)
 • Els costums arrelen més que els roures (SAURA 1884)
Equivalents: Costumbre buena ó costumbre mala, el villano quiere que vala [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Bona ó mala costum, no's destruheix com lo fum | Las costums arrelan més que los roures (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

4/2/08

Fa més mal una plomada, que d'un gat l'esgarrapada

Variants i sinònims:

 • Fa més mal una plomada, que d'un gat l'esgarrapada (SAURA 1884)
 • Plomada de notari, ferida fonda (SAURA 1884)
Equivalents: Cornada de ansarón, uñarada de león [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Fa mes mal una plomada, que de un gat la esgarrapada (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Tot se logra de bones en bones

Variants i sinònims: Tot se logra de bones en bones (SAURA 1884).

Equivalents: Corderilla mega, mama a su madre y a la ajena [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Tot se logra de bonas en bonas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Amb una caldera vella se'n troba una de nova

Variants i sinònims: Amb una caldera vella se'n troba una de nova (ESTEVE-BELVITGES-JUGLÁ 1803) - (SAURA 1884).

Equivalents
:

 • Con un caldero viejo se compra otro nuevo [ES] (ESTEVE-BELVITGES-JUGLÁ 1803)
 • Con un caldero viejo se compra uno nuevo [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original:
Ab una caldèra vèlla se n' troba una de nova (ESTEVE-BELVITGES-JUGLÁ 1803)
Ab una caldera vella s'en troba una de nova (SAURA 1884).

Font:
 • Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I. Barcelona, 1803.
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Déu nos en guard de poll (o de poll ressuscitat)

Variants i sinònims: Déu nos en guard de poll (o de poll ressuscitat) (SAURA 1884).

Equivalents
: Contra peon hecho dama, no para pieza en tabla [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Deu nos guart de poll (o de poll ressucitat) (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Si has de prendre bons consells, pren-los de dona i varó; d'ella d'instint serà i bo, per reflexió, serà el d'ell

Variants i sinònims: Si has de prendre bons consells, pren-los de dona i varó; d'ella d'instint serà i bo, per reflexió, serà el d'ell (SAURA 1884).

Equivalents: Consejo de varon, serálo por reflexion; consejo de mujer, por instinto debe ser [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Si téns de péndrer bons consells, prenlo de dona y varó, d'ella d'instin será y (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Del pare els consells, són vertaders manaments

Variants i sinònims: Del pare els consells, són vertaders manaments (SAURA 1884).

Equivalents
: Consejo de padre, guardelo el hijo con siete llaves [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Del pare los consells, son verdaders manaments (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Treball dóna llibertat; sempre que puguis ser amo, no vulguis mai ser criat

Variants i sinònims: Treball dóna llibertat; sempre que puguis ser amo, no vulguis mai ser criat (SAURA 1884).

Equivalents: Conquista tu libertad, y ésta la habrás con ahorros y laboriosidad [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Traball dóna llibertat; sempre que puguias sér amo, no vullas may ser criat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

No vulguis mai arguir, amb qui no sap resumir

Variants i sinònims: No vulguis mai arguir, amb qui no sap resumir (SAURA 1884).

Equivalents: Con quien no resume, el sabio no arguye [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: No vullas may argüir, ab qui no sap resumir (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Petita brasa, crema una casa

Variants i sinònims: Petita brasa, crema una casa (SAURA 1884).

Equivalents: Con pequeña brasa, se quema una casa [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Amb paciència es guanya el cel

Variants i sinònims: Amb paciència es guanya el cel (SAURA 1884).

Equivalents
: Con paciencia se gana el cielo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Ab paciencia's guanya'l cel (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

A poc a poc anirem lluny

Variants i sinònims:

 • A pas de bou, s'hi arriba prou (ESPUNYES 2007)
 • A poc a poc anirem lluny (SAURA 1884)
 • A poc a poc es va lluny (ESPUNYES 2007)
 • A poc a poc fila la vella el floc (ESPUNYES 2007)
 • V. A poc a poc i bona lletra
 • A poc a poc s'encén el foc (ESPUNYES 2007)
 • Allò (o el) que fa l'esverat sempre li surt esguerrat (ESPUNYES 2007)
 • Amb paciència es guanya el cel (ESPUNYES 2007)
 • Amb temps i palla maduren les nespres (ESPUNYES 2007)
 • De gota en gota s'ompla la bota (SAURA 1884)
 • V. De mica en mica s'omple la pica
 • Massa de pressa cuinat, o és cru o està cremat (ESPUNYES 2007)
 • Quan la senyora es vesteix, el rellotge no existeix (ESPUNYES 2007)
 • Qui balla de pressa no balla bé (ESPUNYES 2007)
 • Qui corre molt ve que cau (ESPUNYES 2007)
 • Qui parla de pressa, tot ho vessa (ESPUNYES 2007)
 • Qui va de pressa, plega tard (ESPUNYES 2007)
 • Una altra empenta, i ja hi som (SAURA 1884)
 • Xino-xano (o trinco-tranco) també s'hi arriba (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • Con otro ea llegaremos a la aldea [ES] (SAURA 1884)
 • ¡Despacito y buena letra! [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Hoja a hoja se come la alcachofa [ES] (RESPED 2009)
 • *Lo bueno, si breve, dos veces bueno [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Poco a poco hila la vieja el copo [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Vayamos por partes [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Vísteme despacio, que tengo prisa [ES] (ESPUNYES 2007)
Parèmia segons la font original: Poch á poch anirém lluny | De gota en gota s'ompla la bota | Una altra empenta, y ja hi som (SAURA 1884).

Nota:
*: Espunyes (2007) pren com a expressió sinònima castellana 'Lo bueno, si breve, dos veces bueno', que jo no veig clara. De fet, consultant l'Optimot ofereix dues equivalències catalanes diferents. He obert fitxa a part s. v. Poques paraules i ben dites.

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

Allò que a uns sana, a altres mata

Variants i sinònims: Allò que a uns sana, a altres mata (SAURA 1884).

Equivalents
: Con lo que Sancho sana, Domingo adolece (o Marta cae mala) [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo que á uns sana, á altres mata (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Amb les glòries, s'obliden les memòries

Variants i sinònims: Amb les glòries, s'obliden les memòries (SAURA 1884).

Equivalents
: Con las glorias, se olvidan las memorias [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Ab las glorias, s'olvidan las memorias (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.