índex - bibliografia

30/11/08

Deixeu-lo córrer, que ell s'aturarà

Variants i sinònims: Deixeu-lo córrer, que ell s'aturarà (SAURA 1884).

Equivalents
: Dejarlo correr, que ello parará [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Deixaulo córrer, que ell s'aturará (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Deixa'm caure de l'ase i ajudar-me has

Variants i sinònims: Deixa'm caure de l'ase i ajudar-me has (SAURA 1884).

Equivalents
: Déjame caer, y ayudarme has [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Deixam caure del ase y ajudarme has (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Ira de senyor i de poble avalot, són pitjor que foc

Variants i sinònims: Ira de senyor i de poble avalot, són pitjor que foc (SAURA 1884).

Equivalents
: De ira de señor y de alboroto de pueblo, te libre Dios [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Ira de senyor y de poble abalot, son pitjor que foch (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Tantes hores, tants remeis

Variants i sinònims: Tantes hores, tants remeis (SAURA 1884).

Equivalents
: De hora a hora, Dios mejora [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Tantas horas, tants remeys (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

29/11/08

Ni mascle de veu femella, ni femella de veu mascle

Variants i sinònims:

 • Ni mascle de veu femella, ni femella de veu mascle (SAURA 1884)
 • Ni home tiple ni dona baixó (SAURA 1884)
Equivalents: De hombre tiple y mujer tenor, librenos Dios [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Ni mascle de veu famella, ni famella de veu mascle (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

8/11/08

Si al novembre sents que trona, la propera collita serà bona

Variants i sinònims:

 • Si al novembre sents que trona, la propera collita serà bona (PUJOL 1999)
 • Si al novembre trona, la collita és bona (FARRÀS 1998)
 • Si el novembre trona, la collita serà bona (AMADES 1951) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (CONCA 1993)
 • Si pel novembre trona, la collita serà bona (MARTÍ I ADELL 1987) - (CONCA 1993) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999)
Equivalents: Si en noviembre oyes que truena, la cosecha siguiente será buena [ES] (TIRADO 1987)

Font: Tant els refranys catalans com els equivalents castellans els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

Pel novembre, qui no ha sembrat, que sembri

Variants i sinònims:

 • Pel novembre, qui no ha sembrat que no sembre (PARÉS 1999)
 • Pel novembre, qui no ha sembrat que sembre (CONCA 1993)
 • Pel novembre, qui no ha sembrat que sembri (AMADES 1951)
 • Pel novembre, qui no ha sembrat, que sembri
 • Pel novembre, qui no ha sembrat, que no sembre (FONT 1900) - (SERRA I BOLDÚ 1928)
 • Pel novembre, qui no ha sembrat, que sembri (GIMENO 1989) - (PARÉS 1999)
Equivalents: En mediando noviembre, si no has sembrado no siembres [ES] (TIRADO 1987).

Explicació:
 • Alguns opinen que el blat es pot sembrar quinze dies abans i després de Tots Sants, malgrat aquesta dita (SERRA I BOLDÚ 1928).
 • Les activitats agrícoles d'aquest moment de l'any són escasses per les contrades on no es conrea l'olivera. Es continua la sembra ja començada el mes anterior (GIMENO 1989).
Font: Tant els refranys catalans com els equivalents castellans els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

A primers de novembre, el teu foc ja pots encendre

Variants i sinònims:

 • A primers de Novembre, el teu foc ja el pots encendre (PUJOL 1999)
 • A primers de Novembre, el teu foc ja pots encendre
Equivalents: A primeros de noviembre, tu fuego enciende [ES] (TIRADO 1987).

Font: Tant els refranys catalans com els equivalents castellans els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

Si pel novembre trona, la collita serà bona

Variants i sinònims:

 • Si el novembre trona, la collita serà bona (AMADES 1951) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (CONCA 1993) - (BADARE 2004)
 • Si pel novembre trona, la collita serà bona (DCVB 1926-68) - (SANCHIS GUARNER 1951) - (CONCA 1993) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999) - (BADARE 2004)
Equivalents: Si en noviembre oyes que truena, la cosecha será buena [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1945) - (BADARE 2004).

Font: Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania (BADARE).