índex - bibliografia

30/12/10

Tothom veu la cosa segons la ullera que es posa

Variants i sinònims: 

Equivalents: Nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira [ES].

Explicació: Cap realitat és immutable o única, sinó que depèn de diversos factors que ho puguem interpretar d'una manera o altra.

Nota: L'equivalent castellà és un vers de Campoamor.

Font: Relaciono i connecto diverses informacions de la meva base de dades paremiològica.