índex - bibliografia

30/6/08

Moneda falsa, de nit passa

Variants i sinònims:

Equivalents: El cuarto falso, de noche pasa [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Parir entendreix i criar envelleix

Variants i sinònims:

 • Criar panseix les dones i parir les posa bones (SAURA 1884)
 • Parir entendreix i criar envelleix (SAURA 1884)
Equivalents: El criar arruga, y el parir alucia [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo parir entendreix, y'l criar envelleix | Lo criar panseix las donas, y'l parir las posa bonas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El cornut és l'últim que ho sap

Variants i sinònims: El cornut és l'últim que ho sap (SAURA 1884).

Equivalents: El cornudo es el último que lo sabe [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo cornut es l'últim que ho sap (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

29/6/08

De males cares, tothom en fuig

Variants i sinònims: De males cares, tothom en fuig (SAURA 1884).

Equivalents: El cordero manso mama a su madre y a cualquiera, el bravo ni a la suya ni a la ajena [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: De malas caras tothom ne fuig (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan el seny és vingut, l'home és ja perdut

Variants i sinònims: Quan el seny és vingut, l'home és ja perdut (SAURA 1884).

Equivalents:

 • Al asno muerto, la cebada al rabo (o a la cola) [ES] (SAURA 1884)
 • El conejo ido, el conejo venido [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Quant lo seny es vingut, l'home es ja perdut (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Si vols enganyar al marxant, posa-li la ganància per davant

Variants i sinònims: Si vols enganyar al marxant, posa-li la ganància per davant (SAURA 1884).

Equivalents: El codicioso y el tramposo, presto se conciertan [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Si vóls enganyar al marxant, pósali la ganancia per davant (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Mal pot judicar de l'art, qui en ell no hi té part

Variants i sinònims:

 • Mal pot judicar de l'art, qui en ell no hi té part (SAURA 1884)
 • Què sap l'ase que és safrà, si mai ha estat adroguer? (SAURA 1884)
 • Què sap el gat de fer culleres? (SAURA 1884)
Equivalents: El ciego no distingue de colores [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Mal pot judicar de l'art, qui en ella no hi té part | ¿Qué sab l'ase qu'es safrá, si may ha estat adroguer? | ¿Qué sab lo gat de fér cull (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Un bon català, et farà d'una pedra un pa

Variants i sinònims: Un bon català, et farà d'una pedra un pa (SAURA 1884).

Equivalents: El catalán, hace de la piedra pan [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Un bon catalá, 't fará d'una pedra un pa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El ca, guanya el pa

Variants i sinònims: El ca, guanya el pa (SAURA 1884).

Equivalents: El can, gana pan [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo ca, guanya'l pa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El gos de bona raça es recorda del pa i de la caça

Variants i sinònims:

 • El gos de bona raça es recorda del pa i de la caça (SAURA 1884)
 • La persona de bon cor, mai oblida el favor (SAURA 1884)
Equivalents: El can de buena raza ha mientes del pan y de la caza [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo gos de bona rassa's recorda del pa y de la cassa | La persona de bon cor, may olvida lo favor (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El camp fèrtil no descansat, es torna estèril (o de fruit es priva)

Variants i sinònims:

 • El camp fèrtil no descansat, es torna estèril (o de fruit es priva) (SAURA 1884)
 • Qui no reposa, fa poca cosa (SAURA 1884)
Equivalents: El campo fértil no descansado, tórnase estéril [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo camp fértil no descansat, se torna estéril (ó de fruyt se priva) (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Tot fa servei una vegada a l'any

Variants i sinònims:

 • Hi ha coses velles, que valen més que les noves (SAURA 1884)
 • Tot fa servei una vegada a l'any (SAURA 1884)
Equivalents: El buey viejo, arranca la gatuña del barbecho [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Tot fa servey una vegada al any | Hi ha cosas vellas, que valen més que las novas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El bou tira la arada, més no de gana

Variants i sinònims:

 • De treballar, no hi ha cap burro (o ase) gras (SAURA 1884)
 • El bou tira la arada, més no de gana (SAURA 1884)
 • El treballar a ningú engreixa (SAURA 1884)
Equivalents: El buey traba el arado, mas no da su agrado [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo bou tira la arada, més no de gana | De traballar, no hi ha cap burro (ó ase) gras | Lo traballar á ningú engreixa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El bou solt es llepa com vol

Variants i sinònims:

 • El bou solt es llepa com vol (SAURA 1884)
 • Més val ser ocell de bosc, que de gàbia (SAURA 1884)
Equivalents: El buey suelto bien se lame [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo bou solt se llepa com vól | Més val ser aucell de bosch, que de gabia (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Per no perdre la vedella, penja-li al coll una esquella

Variants i sinònims:

 • El que no està ben cuidat, prest és perdut (o espatllat) (SAURA 1884)
 • Per no perdre la vedella, penja-li al coll una esquella (SAURA 1884)
Equivalents: El buey sin cencerro piérdese presto [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Per no pérdrer la vedella, penjarli al coll una esquella | Lo que no está ben cuidat, prest es perdut (ó espatllat) (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

14/6/08

Per conèixer algú s'hi ha de menjar una fanega de sal

Variants i sinònims: Per conèixer algú s'hi ha de menjar una fanega de sal (SAURA 1884).

Equivalents: De amigo a amigo, de compadre a compadre, sangre en el ojo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Pera conéixer á algú s'hi ha de menjar una fanega de sal (SAURA 1884).

Comentari:
Hi ha un proverbi indi (dels indis Cri del Canadà, segons alguna font que he trobat a Internet) que diu que "Abans de jutjar una persona, has de caminar cinc llunes amb els seus mocasins". No és literal, però el sentit és semblant al refrany que ens ocupa.

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Dóna i té, i faràs bé

Variants i sinònims: Dóna i té, i faràs bé (SAURA 1884).

Equivalents
: Da y ten, y harás bien [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Dona y té, y farás bé (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Si vols ser apreciat has de fer-te desitjat

Variants i sinònims: Si vols ser apreciat has de fer-te desitjat (SAURA 1884).

Equivalents:

 • Date a deseo, y oleras a poleo [ES] (SAURA 1884)
 • Vienes a deseo, huélesme a poleo [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Si vols ser apreciat has de ferte desitjat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Bo és donar consell, però millor el remei

Variants i sinònims:

Equivalents: Dar el consejo y el vencejo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Bo es dar consell, peró millor lo remey (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Tornar favors per agravis, negocien els homes savis

Variants i sinònims:

 • Tornar favor per agravi, és consell d'home savi (SAURA 1884)
 • Tornar favors per agravis, negocien els homes savis (SAURA 1884)
Equivalents: Dando gracias por agravios, negocian los hombres sabios [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Tornar favors per agravis, negocian los homes sabis | Tornar favor per agravi, es consell de home sabi (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Doneu-me diners, que consells no atipen

Variants i sinònims: Doneu-me diners, que consells no atipen (SAURA 1884).

Equivalents
: Dame dineros, y no me dés consejos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Donaume diners que consells no atipan (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

13/6/08

Cartes, daus, dones i vi, fan tornar al ric, mesquí

Variants i sinònims: Cartes, daus, dones i vi, fan tornar al ric, mesquí (SAURA 1884).

Equivalents
: Dados, mujeres y vino, sacan al hombre de tino [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cartas, daus, donas y vi, fan tornar al rich mesquí (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Regals ablaneixen roques

Variants i sinònims: Regals ablaneixen roques (SAURA 1884).

Equivalents: Dádivas quebrantan peñas [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Regalos ablaneixen rocas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Per sa ruina, li nasqueren alas a la formiga

Variants i sinònims:

 • Ales té la «mariposa», pera morir més presurosa (SAURA 1884)
 • Per sa ruina, li nasqueren alas a la formiga (SAURA 1884)
Equivalents: Da Dios alas a la hormiga, para morir más aina [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Per sa ruina, li nasqueren alas á la formiga | Alas té la mariposa, pera morir més presurosa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

L'home que fa el valent (o del valent), és l'últim (o darrer) al somatent

Variants i sinònims: L'home que fa el valent (o del valent), és l'últim (o darrer) al somatent (SAURA 1884).

Equivalents: Charlatán y valenton, dos cosas en una son [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: L'home que fa'l valent ó del valent, es l'últim ó darrer al somatent (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Compleixi jo, i que s'arreglen (o i els altres que diguin el que vulguin)

Variants i sinònims:

Equivalents: Cumpla yo, y tiren ellos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: cumpla jo, y que s'arreglen, ó y'ls demés digan lo que vullan (SAURA 1884).

Nota:
Gràcies, Maria Mercè per fer-me veure l'equivalència de parèmies!

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui fa el que pot, no està obligat a més

Variants i sinònims:

 • Qui fa el que cal (o el que pot), no és responsable de res (SAURA 1884)
 • Qui fa el que pot, no està obligat a més (SAURA 1884)
Equivalents: Culpa no tiene quien hace lo que debe [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Qui fa lo que pot, no está obligat á més | Qui fa lo que déu ó lo que pot, no es responsable de res (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

2/6/08

Els cuidados de l'ase maten el traginer (o l'amo)

Variants i sinònims:

 • El que no és per a tu, que es perdi (SAURA 1884)
 • Els cuidados de l'ase maten el traginer (o l'amo) (SAURA 1884)
Equivalents: Cuidados ajenos matan al asno [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Los cuydados del ase matan lo traginer ó l'amo | Lo que no es pera tú que's perda (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

No et fiïs de qui sap menys que tu

Variants i sinònims:

 • No et fiïs de qui sap menys que tu (SAURA 19¡884)
 • Tingues compte del que faràs, d'aprenents no et fiaràs (SAURA 1884)
Equivalents: Cuida bien lo que haces, no te fies de rapaces [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: No't fies de qui sab menos que tu | Ten compte lo que farás, de aprenents no't fiarás (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Més val (o millor és) el suc, que les tallades

Variants i sinònims: Més val (o millor és) el suc, que les tallades (SAURA 1884).

Equivalents:

 • Cuesta más el salmorejo, que el conejo [ES] (SAURA 1884)
 • Más vale la salsa que los caracoles [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Més val ó millor es lo such, que las talladas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.