índex - bibliografia

29/6/08

Mal pot judicar de l'art, qui en ell no hi té part

Variants i sinònims:

  • Mal pot judicar de l'art, qui en ell no hi té part (SAURA 1884)
  • Què sap l'ase que és safrà, si mai ha estat adroguer? (SAURA 1884)
  • Què sap el gat de fer culleres? (SAURA 1884)
Equivalents: El ciego no distingue de colores [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Mal pot judicar de l'art, qui en ella no hi té part | ¿Qué sab l'ase qu'es safrá, si may ha estat adroguer? | ¿Qué sab lo gat de fér cull (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.