índex - bibliografia

13/6/08

Compleixi jo, i que s'arreglen (o i els altres que diguin el que vulguin)

Variants i sinònims:

Equivalents: Cumpla yo, y tiren ellos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: cumpla jo, y que s'arreglen, ó y'ls demés digan lo que vullan (SAURA 1884).

Nota:
Gràcies, Maria Mercè per fer-me veure l'equivalència de parèmies!

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

1 comentari:

menta fresca, aufàbrega i maria lluisa ha dit...

vagi jo content i que se'n rigui la gent.

vagi jo calent i que se'n rigui la gent.