índex - bibliografia

29/6/08

Quan el seny és vingut, l'home és ja perdut

Variants i sinònims: Quan el seny és vingut, l'home és ja perdut (SAURA 1884).

Equivalents:

  • Al asno muerto, la cebada al rabo (o a la cola) [ES] (SAURA 1884)
  • El conejo ido, el conejo venido [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Quant lo seny es vingut, l'home es ja perdut (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.