índex - bibliografia

29/6/08

Tot fa servei una vegada a l'any

Variants i sinònims:

  • Hi ha coses velles, que valen més que les noves (SAURA 1884)
  • Tot fa servei una vegada a l'any (SAURA 1884)
Equivalents: El buey viejo, arranca la gatuña del barbecho [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Tot fa servey una vegada al any | Hi ha cosas vellas, que valen més que las novas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.