índex - bibliografia

30/5/08

Qui no menja per Sant Joan, o és boig o no té pa

Variants i sinònims: Qui no menja per Sant Joan, o és boig o no té pa (FARNÉS 1992) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Quien no come por San Juan, o es loco o no tiene pan [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació: Les collites de juny asseguren provisions (PARÉS 1999).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (FARNÉS 1992) - (PARÉS 1999).

Per Sant Joan, el primer bany

Variants i sinònims:

 • Per sant Joan el primer bany (MILLÀ 1965) - (BELLMUNT 1987)
 • Per Sant Joan, el primer bany (AMADES 1951) - (GIMENO 1989) - (FARNÉS 1992) - (CONCA 1993) - (CARBÓ 1995) - (FARRÀS 1998) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999)
 • Per Sant Joan el riu demana carn (PARÉS 1999)
 • Per sant Joan, el riu demana carn (FARNÉS 1992)
Equivalents: Por San Juan, el primer baño [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació:
 • Les platges comencen a omplir-se de gent (GIMENO 1989)
 • És l'època que la gent aprofita per banyar-se a mar, als rius, als gorgs de les rieres... (CARBÓ 1995)
 • És el temps indicat per començar a banyar-se, i les platges ja comencen a omplir-se de gent (PARÉS 1999)
 • Hi havia el costum de banyar-se la nit de Sant Joan (PARÉS 1999).
Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (AMADES 1951) - (MILLÀ 1965) - (BELLMUNT 1987) - (GIMENO 1989) - (FARNÉS 1992) - (CONCA 1993) - (CARBÓ 1995) - (FARRÀS 1998) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999).

Fins a Sant Joan no et treguis el saial, si no vols que et vagi mal

Variants i sinònims: Fins a Sant Joan no et treguis el saial, si no vols que et vagi mal (AMADES 1951) - (FARELL 1989).

Equivalents: Por bien o por mal, no te quites el sayo hasta San Juan [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (AMADES 1951) - (FARELL 1989).

La sardina, pel març, deixa-la anar; per l'abril, vés-la a buscar; pel maig i per Sant Joan, no tant

Variants i sinònims: La sardina, pel març, deixa-la anar; per l'abril, vés-la a buscar; pel maig i per Sant Joan, no tant (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: La sardina por abril, cógela por la cola y déjala ir; por mayo, ásala en el rescoldo; y por San Juan ya pringa el pan [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació: Indica l'època en què les sardines són més bones (PARÉS 1999).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Fins a Sant Joan, no et treguis un fil d'estam

Variants i sinònims: Fins a Sant Joan, no et treguis un fil d'estam (AMADES 1951) - (FARELL 1989).

Equivalents: Hasta San Juan, no te quites el gabán [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (AMADES 1951) - (FARELL 1989).

29/5/08

Flor d'olivera per Sant Joan, oli en gran

Variants i sinònims: Flor d'olivera per Sant Joan, oli en gran (PARÉS 1999).

Equivalents: Flor de olivera en abril, aceite para el candil; en mayo, aceite para el año; y en San Juan, aceite para entinajar [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (PARÉS 1999).

Esquila el gos per Sant Joan, si vols que passi un bon any

Variants i sinònims: Esquila el gos per Sant Joan, si vols que passi un bon any (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Entre San Juan y San Pedro, esquila al perro [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Per Sant Joan, les estimades troben les enramades

Variants i sinònims: Per Sant Joan, les estimades troben les enramades (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: En la noche de San Juan, las enamoradas recogen de sus novios las enramadas [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació: Era costum que els nois fessin enramades a les portes i finestres de la casa de les noies que estimaven (PARÉS 1999).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

El bon menestral, conill per Sant Joan i pollastre per Nadal

Variants i sinònims: El bon menestral, conill per Sant Joan i pollastre per Nadal (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)

Equivalents: El conejo, por San Juan, y la perdiz, por Navidad [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

De Sant Joan a Sant Miquel, ni dona, ni vi, ni peix

Variants i sinònims:

 • De Sant Joan a Sant Miquel, ni dona ni peix ni mel (PARÉS 1999)
 • De Sant Joan a Sant Miquel, ni dona, ni vi, ni peix (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
Equivalents: De San Juan a San Miguel, ni pescado, ni vino, ni mujer [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: Sant Miquel és el 29 de setembre.

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

27/5/08

Juny, juliol i agost, senyora, no estic amb vós

Variants i sinònims:

 • Juny, juliol i agost, senyora, no estic amb vós (AMADES 1951)
 • Juny, juliol i agost, senyora, no estic amb vós; desembre, gener i febrer, aleshores no et voldré (AMADES 1951) - (GIMENO 1989) - (PARÉS 1999)
 • Juny, juliol i agost, senyora, no estic amb vós; quan la fresca vindrà ja ens tornarem a trobar (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)

Equivalents: Junio, julio y agosto, señora, no soy vostro [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació: Un precepte d'higiene popular aconsella així en temps de massa calor (GIMENO 1989).

Nota: L'equivalent català l'he cercat a la meva base de dades, tret de (AMADES 1951) - (GIMENO 1989) - (PARÉS 1999).

Juny brillant, any abundant

Variants i sinònims: Juny brillant, any abundant (AMADES 1951) - (FARRÀS 1998) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999).

Equivalents
: Junio brillante, año abundante [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (AMADES 1951) - (FARRÀS 1998) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999).

juny, juliol i agost, ni dones, ni carn, ni most

Variants i sinònims:

 • Juny, juliol i agost, ni dona, ni col, ni most (MILLÀ 1965) - (GIMENO 1989) - (FARNÉS 1992) - (PUJOL 1999)
 • Juny, juliol i agost, ni dones (o dona), ni cols, ni most (PARÉS 1999)
 • Juny, juliol i agost, ni dones, ni carn, ni most (AMADES 1951)
 • Juny, juliol i agost, ni dones, ni col, ni most (PARÉS 1999)
 • Juny, juliol i agost, ni dones, ni cols, ni most (AMADES 1951)
Equivalents: En mayo, junio, julio y agosto, ni caracoles, ni Venus, ni mosto [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació:
 • Els mesos d'estiu són dolents per a una sèrie de coses (GIMENO 1989)
 • A l'estiu, a causa de la calor, les relacions amb les dones poder ser tenses; la col necessita fred (PARÉS 1999)
Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (AMADES 1951) - (MILLÀ 1965) - (GIMENO 1989) - (FARNÉS 1992) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999)

Al juny, si pica el sol, ni dona ni cargol

Variants i sinònims: Al juny, si pica el sol, ni dona ni cargol (FARRÀS 1998).

Equivalents: En junio, si pica el sol, ni mujer ni caracol [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (FARRÀS 1998).

Per l'abril, blat espigat; pel maig, granat; pel juny segat; pel juliol trillat; per l'agost, mòlt i pastat

Variants i sinònims: Per l'abril, blat espigat; pel maig, granat; pel juny segat; pel juliol trillat; per l'agost, mòlt i pastat) (AMADES 1951) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - GIMENO-ROURA 1986) - (PARÉS 1999).

Equivalents: En abril, espigado; en mayo, granado; en junio, segado; en julio, trillado, y en agosto, encaramado [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació:

 • Calendari del blat (GIMENO-ROURA 1986).
 • Indica l'evolució del blat i com s'ha de tractar (PARÉS 1999).
Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (AMADES 1951) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - GIMENO-ROURA 1986) - (PARÉS 1999).

Formatge d'abril, per mi; el de maig, pel gavatx, i el de juny, per ningú

Variants i sinònims:

 • Formatge d'abril, per a mi; el de maig, per al gavatx, i el de juny, per a ningú (CARBÓ 1995)
 • Formatge d'abril, per mi; el de maig, pel gavatx, i el de juny, per ningú (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
Equivalents: El queso de abril, para mí; el de mayo, para mi hermano, y el de junio, para ninguno [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació:
 • A l'abril és quan alguns productes del camp són més bons (CARBÓ 1995)
 • «Gavatx» també vol dir foraster (PARÉS 1999)
Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret d'AMADES (1951) - (PARÉS 1999).

El blat, curt o llarg, pel juny ja ha d'ésser segat

Variants i sinònims:

 • El blat, curt o llarg, pel juny ja ha d'ésser segat (AMADES 1951)
 • El blat primerenc o tardà, pel juny s'ha de segar (FARRÀS 1998)
 • El blat, primerenc o tardà, pel juny s'ha de segar (AMADES 1951)
Equivalents: El heno, corto o largo, por junio ha de estar segado [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret d'AMADES (1951).

Quan el juny entra, agafa la falç i neteja l'era

Variants i sinònims:

 • Quan el Juny arriba, prepara la falç i neteja l'era (PUJOL 1999)
 • Quan el juny entra, agafa la falç i neteja l'era (AMADES 1951)
Equivalents: Cuando junio llega, busca la hoz y limpia la era [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret d'AMADES (1951).

Acabat el juny, no canta el cucut

Variants i sinònims: Acabat el juny, no canta el cucut (AMADES 1951a).

Equivalents
: A fines de junio, deja de cantar el cuco [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret d'AMADES (1951).

21/5/08

Com més amics, més clars

Variants i sinònims:

 • Com més amics, més clars (SAURA 1884)
 • Compte i raó, sostenen l'amistat (SAURA 1884).
Equivalents: Cuenta y razón sustentan (o conservan) amistad [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Com més amichs, més clars | Compte y rahó, sostenen la amistat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Comptes clars, honren cares

Variants i sinònims: Comptes clars, honren cares (SAURA 1884).

Equivalents
: Cuentas claras honran caras [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Comptes clars honran cares (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El blanc al costat del negre, ressalta més

Variants i sinònims: El blanc al costat del negre, ressalta més (SAURA 1884).

Equivalents
: Cuanto más bajan las sombras, más suben los resplandores [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo blanch al costat del negre, ressalta més (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Al batre, si no aquest, l'altre

Variants i sinònims: Al batre, si no aquest, l'altre (SAURA 1884).

Equivalents
: Cuando vengan los nazarenos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Al bátrer, sino aquest l'altre (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan un no vol, dos no es barallen

Variants i sinònims:

 • Quan un no vol, dos no es barallen (SAURA 1884)
 • Qui a poc està avesat, amb poc s'acontenta (SAURA 1884)
Equivalents: Cuando uno no quiere, dos no barajan [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant un no vol, dos no's barallan (SAURA 1884).

Nota meva: Sembla clar que la traducció del castellà és servil del català i han confós 'barallar-se' amb 'barajar las cartas'. Caldria cercar l'origen per confirmar la hipòtesi.

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan es tanca una porta, se n'obre una altra

Variants i sinònims:

Equivalents: Cuando una puerta se cierra, ciento se abren [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant se tanca una porta, se'n obra un altra (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

12/5/08

Quan el diable s'ha encarnat, es disfressa d'advocat

Variants i sinònims: Quan el diable s'ha encarnat, es disfressa d'advocat (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando toma cuerpo el diablo, se disfraza de abogado [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant lo diable s'ha encarnat, se disfressa de advocat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan et vulguis casar, viafós has de cridar

Variants i sinònims:

 • Quan et vulguis casar, viafós has de cridar (SAURA 1884)
 • Quan un home es vol casar | viafós ha de cuidar (AMAT 1718)
 • Quan un home es vol casar, viafós ha de cridar (SAURA 1884)
Equivalents: Cuando te quieras casar, á rebato has de tocar [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
:

 • Quant un home se vol casar |  viafòs ha de cuidar (AMAT 1718)
 • Quant te vulgas casar, viafós has de cridar | Quant un home's vol casar, viafós ha de cridar (SAURA 1884).

Nota: Joan Carles Amat, en un recull anterior, Quatre cents aforismes catalans (Barcelona, 1718), presenta 'cuidar', en lloc de 'cridar', que sembla tenir molt més sentit. 'Viafós' és el cognom. Per tant, si et vols casar, has de cuidar el teu nom, la teva popularitat i prestigi.


Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Al mal de ventre, el cagar el trempa

Variants i sinònims: Al mal de ventre, el cagar el trempa (SAURA 1884).

Equivalents
: Cuando te dolieren las tripas, hazlo saber al culo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Al mal de ventre, 'l cagar lo trempa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

10/5/08

No esmercis els cabals en cosa que res val

Variants i sinònims: No esmercis els cabals en cosa que res val (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando siembres, siembra trigo, que chicharros hacen ruido [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: No esmerses los caudals, en cosa que res val (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan renyeixen els companys, molt expliquen als estranys

Variants i sinònims: Quan renyeixen els companys, molt expliquen als estranys (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando riñen los compadres, se saben y dicen las verdades [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant renyeixen los companys, mòlt explican als extranys (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan pensaràs anar bé, et trobaràs al mig del fang

Variants i sinònims:

 • Quan es pensa que plourà, el sol traspunta (SAURA 1884)
 • Quan pensaràs anar bé, et trobaràs al mig del fang (SAURA 1884)
Equivalents: Cuando os pedimos, dueña os decimos, cuando os tenemos, como queremos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant pensarás anar bé, 't trobarás al mitj del fanch / quant se pensa que plourá, lo sol traspunta (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan demanem molt us llepem; quan us tenim, us escopim

Variants i sinònims: Quan demanem molt us llepem; quan us tenim, us escopim (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando os pedimos, dueña os decimos, cuando os tenemos, como queremos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant demanam mòlt vos llepam, quant vos tenim, vos escupim (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan no n'hi ha per als camps, no n'hi ha per als sants

Variants i sinònims: Quan no n'hi ha per als camps, no n'hi ha per als sants (SAURA 1884).

Equivalents:

 • Cuando no lo dan los campos, no lo han los santos [ES] (SAURA 1884)
 • No lo han santos, donde no dan campos [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Quant no hi ha pera'ls camps, no hi ha pera'ls sants (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

On no n'hi ha, el dimoni hi balla

Variants i sinònims: On no n'hi ha, el dimoni hi balla (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando no hay blanca todo es barranca (o todo se estanca) [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Ahont no hi ha, 'l dimoni hi balla (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan neix l'ovella, neix qui menja d'ella

Variants i sinònims: Quan neix l'ovella, neix qui menja d'ella (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando nace la escoba, nace el asno que la roya [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant naix l'ovella, naix qui menja d'ella (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan plou molt molt (o si plou molt) en mes d'agost, no gastis els diners en most

Variants i sinònims:

 • Quan plou molt molt (o si plou molt) en mes d'agost, no gastis els diners en most (SAURA 1884)
 • Quan plou per l'agost, no gastis diners en most (AMADES 1951).
Equivalents: Cuando lloviere en agosto, no eches (o no emplees) tu dinero en mosto [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant plou molt mòlt ó si plou mòlt en mes de agost, no gastes los diners en most (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan parlo, la llengua manejo

Variants i sinònims: Quan parlo, la llengua manejo (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando los mudos hablan, licencia tienen de Dios [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant parlo, la llengua manejo (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

4/5/08

Al sol i tot hi ha taques

Variants i sinònims:

 • A la millor roba s'hi fa taques (ESPUNYES 2007)
 • A tothom se li pot escapar un pet (ESPUNYES 2007)
 • Abans de dir ruc a ningú, primer mira't a tu (ESPUNYES 2007)
 • Al més bon formatge s'hi fan cucs (ESPUNYES 2007)
 • Al sol i tot hi ha taques (ESPUNYES 2007)
 • Cada fusta té el seu tany (ESPUNYES 2007)
 • Els pecats del llit són els únics que no es poden assenyalar amb el dit (ESPUNYES 2007)
 • Molts rucs s'assemblen i no són tots d'un mateix amo (ESPUNYES 2007)
 • No hi ha ningú perfecte (ESPUNYES 2007)
 • Qui estigui net de culpa que tiri el primer roc (o la primera pedra) (ESPUNYES 2007)
 • Qui no té un all té una ceba (ESPUNYES 2007)
 • Qui no tingui culpes ni faltes, que retregui les dels altres (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • El que no cojea, renquea [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Nadie es perfecto [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Quien esté libre de culpa que tire la primera piedra [ES] (ESPUNYES 2007)
Font: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».