índex - bibliografia

27/5/08

Acabat el juny, no canta el cucut

Variants i sinònims: Acabat el juny, no canta el cucut (AMADES 1951a).

Equivalents
: A fines de junio, deja de cantar el cuco [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret d'AMADES (1951).