índex - bibliografia

16/2/09

Quan en passen fan de bon agafar

Variants i sinònims: Quan en passen fan de bon agafar (D. y M. 1854).

Equivalents: Cuando te dieren la vaquilla, acude con la soguilla [ES] (D. y M. 1854).

Parèmia segons la font original: Cuant ne passan fan de bon agafar (D. y M. 1854).

Explicació: Adverteix que s'han d'aprofitar les ocasions (font original: Adv. ques deuhen aprofitar la ocasions).

Font: D. y M. (1847): Diccionario catalan-castellano y vice versa, Barcelona, Agencia Médica Catalana / Imprenta de J. Roger, 1847 (2a de 1854). Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana (27 pàg.).

L'acte més bo que el savi pot fer és complir el sant voler

Variants i sinònims: L'acte més bo que el savi pot fer és complir el sant voler (D. y M. 1854).

Equivalents: Aquel sabe, que se salva; que el otro no sabe nada [ES] (D. y M. 1854).

Parèmia segons la font original: Lo acte mes bo que lo sabi pot fèr, es cumplir lo sant voler (D. y M. 1854)

Explicació: Adverteix als qui es vanaglorien de saber molt i viuen desastradament (font original: Advert. als ques glorian de saber mòlt y viuhen desastradamènt).

Font: D. y M. (1847): Diccionario catalan-castellano y vice versa, Barcelona, Agencia Médica Catalana / Imprenta de J. Roger, 1847 (2a de 1854). Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana (27 pàg.).

Altre vindrà que m'abonarà

Variants i sinònims: Altre vindrà que m'abonarà (D. y M. 1854).

Equivalents: Malo vendrá que me abonará [ES] (D. y M. 1854)

Parèmia segons la font original: Altre vindrá que me abonará (D. y M. 1854)

Explicació: Adverteix que moltes coses se tenen per dolentes fins que se n'experimenten de pitjors (font original: Advertéix que mòltas cosas se tenen per dolèntas fins que sen experimentan de pitjòrs).

Font: D. y M. (1847): Diccionario catalan-castellano y vice versa, Barcelona, Agencia Médica Catalana / Imprenta de J. Roger, 1847 (2a de 1854). Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana (27 pàg.).

15/2/09

Les sopes i els amors (o les sopes, fruites i amors), els primers són els millors

Variants i sinònims:

 • Focs, menjars i amors, els primers són els millors (SAURA 1884)
 • Les sopes i els amors (o les sopes, fruites i amors), els primers són els millors (SAURA 1884)
Equivalents: De la abundancia del corazón habla la boca [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Las sopas y'ls amors (ó las sopas, fruytas y amors), los primes son los millors | Fochs, menjars y amors, los primers son los millors (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Del poc, poc, i del molt, no res

Variants i sinònims: Del poc, poc, i del molt, no res (SAURA 1884).

Equivalents
: De lo poco, poco, y de lo mucho nada [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Del poch, poch, y del mólt no res (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Ovelles sense pastor, el llop se les menja

Variants i sinònims:

 • D'allò comptat menja el llop (SAURA 1884)
 • Ovelles comptades (o ovelles sense pastor), el llop se les menja (SAURA 1884)
Equivalents: De lo contado come el lobo y anda gordo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: De lo contat menja'l llop | Ovellas contadas (ú ovellas sense pastor), lo llop se las menja (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

De coquí pren el bocí

Variants i sinònims: De coquí pren el bocí (SAURA 1884).

Equivalents
: De lobo un pelo, y ese de la frente [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: De coquí pren lo bocí (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Ha sortit del bosc, el que hi cala foc

Variants i sinònims:

 • Ha sortit del bosc, el que hi cala foc (SAURA 1884) - (PÀMIES 2012)
 • Qui amb tu s'abriga, aquest conspira (SAURA 1884) - (PÀMIES 2012)
Equivalents: Del monte sale, quien el monte quema [ES] (SAURA 1884) - (PÀMIES 2012)

Parèmia segons la font original
: Ha sortit del bosch aquell que hi fica foch | qui ab tú s'abriga, aquest conspira (SAURA 1884).
Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Víctor Pàmies i Riudor (2012): Dites.cat  Locucions, frases fetes i refranys del català. Barcelona: Ed. Barcanova. Col. «El català portàtil».

Del mal pagador, gra o palla

Variants i sinònims: Del mal pagador, gra o palla (SAURA 1884).

Equivalents
: Del mal pagador, aunque sea en paja [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Del mal pagador, gra ó palla (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Val més un mort que molts de ferits

Variants i sinònims: Val més un mort que molts de ferits (SAURA 1884).

Equivalents
: Del mal al menos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Val més un mort que mólts de ferits (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

De l'home que de tu es fia, fia't tu, que és cortesia

Variants i sinònims: De l'home que de tu es fia, fia't tu, que és cortesia (SAURA 1884).

Equivalents
: Del hombre que de ti fia, fiate que es cortesia [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Del home que de tú fia, fia tú que es cortesia (SAURA 1884).

Nota:
L'equivalent català denota ser una traducció servil del referent castellà (Nota meva).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui té tions fa estelles; qui té socs fa ascles

Variants i sinònims:

 • Del cuiro en surten les tires (SAURA 1884)
 • Qui té tions fa estelles; qui té socs fa ascles (SAURA 1884)
Equivalents: Del cuero salen las correas [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Qui té tions fa estellas; qui té sochs fa asclas | Del cuyro'n surten las tiras (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Del bé al mal tan sols hi ha un petit salt

Variants i sinònims:

 • Del bé al mal tan sols hi ha un petit salt (SAURA 1884)
 • El bé i el mal es toquen (SAURA 1884)
Equivalents: Del bien al mal no hay más que un canto del real [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo bé y lo mal se tocan (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui dóna als sants, no pensa donar-ho a tants

Variants i sinònims: Qui dóna als sants, no pensa donar-ho a tants (SAURA 1884).

Equivalents
: De las palabras la intención, no la lección [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo qui dóna per los sants, no pensa donarho a tants (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

L'animal més avorrit, perquè beu vi, és el mosquit

Variants i sinònims:

 • El vi és mal enemic (SAURA 1884)
 • L'animal més avorrit, perquè beu vi, és el mosquit (SAURA 1884)
Equivalents: De las aves que alzan el rabo, la peor es el jarro [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: L'animal més aborrit, perque beu vi, es lo mosquit | Lo vi es mal enemich (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui té sàlvia en son hort, un remei gran té molt prop

Variants i sinònims: Qui té sàlvia en son hort, un remei gran té molt prop (SAURA 1884).

Equivalents
: De la salvia la bondat, diz no tiene paridad [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Qui té salvia en son hort, un remey grant té mòlt prop (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

De la mar el bon peixó, i de la terra, el moltó

Variants i sinònims:

 • De la mar el bon peixó, i de la terra, el moltó (SAURA 1884)
 • Qui se n'ix del moltó se n'ix de la raó (SAURA 1884)
Equivalents: De la mar el nero, y de la tierra el carnero [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: De la mar lo bon peixó, y de la terra'l moltó | Qui se n'ix del moltó se n'ix de la rahó (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

14/2/09

D'allò perdut treu-ne el que puguis

Variants i sinònims:

 • D'allò perdut treu-ne el que puguis (SAURA 1884)
 • Si ton bé és amenaçat, si no tot, treu la meitat (SAURA 1884)
Equivalents: Del agua vertida, alguna cogida [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: De lo perdut traune lo que pugas | Si ton bé es amenassat, si no'l tot, trau la mitat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

De l'abundància del cor en parla la boca

Variants i sinònims: De l'abundància del cor en parla la boca (SAURA 1884).

Equivalents
: De la abundancia del corazón habla la boca [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: De la abundancia del cor parla la boca (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.