índex - bibliografia

15/2/09

Ha sortit del bosc, el que hi cala foc

Variants i sinònims:

  • Ha sortit del bosc, el que hi cala foc (SAURA 1884) - (PÀMIES 2012)
  • Qui amb tu s'abriga, aquest conspira (SAURA 1884) - (PÀMIES 2012)
Equivalents: Del monte sale, quien el monte quema [ES] (SAURA 1884) - (PÀMIES 2012)

Parèmia segons la font original
: Ha sortit del bosch aquell que hi fica foch | qui ab tú s'abriga, aquest conspira (SAURA 1884).
Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Víctor Pàmies i Riudor (2012): Dites.cat  Locucions, frases fetes i refranys del català. Barcelona: Ed. Barcanova. Col. «El català portàtil».