índex - bibliografia

20/10/08

T'aconsella l'experiència que amb molts homes no tinguis paria ni avinença

Variants i sinònims: T'aconsella l'experiència que amb molts homes no tinguis paria ni avinença (SAURA 1884).

Equivalents
: De hombre malvado huye su lado [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Te aconsella la experiència, que ab molts homens no hajes paria ni avinensa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Mula guita, ven-la prest

Variants i sinònims: Mula guita, ven-la prest (SAURA 1884).

Equivalents: De hombre falso huye el contacto [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Mula guita, venla prest (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Home ric, mal enemic

Variants i sinònims: Home ric, mal enemic (SAURA 1884).

Equivalents: De hombre arraigado, no te verás vengado [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Home rich, mal enemich (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Ningú es mor de fam, i sí de fart

Variants i sinònims:

 • Més en moren de farts, que de fam (SAURA 1884)
 • Ningú es mor de fam, i sí de fart (SAURA 1884)
Equivalents: De hambre a nadie vi morir, de mucho comer, cien mil [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original:
 • Més ne moren de farts, que de fam (SAURA 1884)
 • Ningú's mort de fam, y si de fart (SAURA 1884)
Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Del sacerdoci les sobres, totes han de ser dels pobres

Variants i sinònims: Del sacerdoci les sobres, totes han de ser dels pobres (SAURA 1884).

Equivalents: Dé el sacerdote al pobre lo que le sobre [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Del sacerdoci las sobras, totas han de ser dels pobres (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Tot el bé de Déu ve

Variants i sinònims: Tot el bé de Déu ve (SAURA 1884).

Equivalents: De Dios viene el bien y de las abejas la miel [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Tot lo bé de Deu vé (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

4/10/08

Estiu que dura, tardor assegura

Variants i sinònims: Estiu que dura, tardor assegura (PUJOL 1999).

Equivalents: Verano que dura, otoño asegura [ES] (TIRADO 1987).

Font: Tant els refranys catalans com els equivalents castellans els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

Estiu sec, tardor molla

Variants i sinònims: Estiu sec, tardor molla (FARRÀS 1998).

Equivalents: Tras secos veranos, otoños tempranos [ES].

Localització: Es diu a l'Alt Pirineu.

Font: Tant els refranys catalans com els equivalents castellans els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

A casa del vinater bona tardor i mal hivern

Variants i sinònims: A casa del vinater bona tardor i mal hivern (AMADES 1951) - (GIMENO-ROURA 1986) - (PARÉS 1999).

Equivalents: La mujer del vinatero, buen otoño y mal invierno [ES] (TIRADO 1987).

Explicació: A la tardor comença la verema (PARÉS 1999).

Font: Tant els refranys catalans com els equivalents castellans els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

Tardor serena, hivern ventós, tardor ventosa, hivern serè

Variants i sinònims:

 • Tardor amb serenera, hivern amb ventera (AMADES 1951)
 • Tardor serena, hivern ventós, tardor ventosa, hivern serè (AMADES 1951) - (GIMENO-ROURA 1986) - (CONCA 1993) - (PARÉS 1999)
Equivalents: A sereno otoño, invierno ventoso [ES].

Font: Tant els refranys catalans com els equivalents castellans els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

La lluna d'octubre en cobreix set, i si plou, nou

Variants i sinònims:

 • La lluna d'octubre en cobreix set, i si plou, nou (MILLÀ 1965) - (DABAN 1999) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999)
 • La lluna d'octubre, set altres en cubreix, i si no plou, en cobreix nou (FARRÀS 1998)
 • La lluna d'octubre, set ne descubre (FARNÉS 1992)
 • La lluna octubral fa la llei a totes les de l'any (FARRÀS 1998)
 • La lluna octubrina set llunes endevina (CONCA 1993)
Equivalents: La luna de octubre, siete lunas cubre [ES]

Font: Tant els refranys catalans com els equivalents castellans els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

Quan l'octubre creix, la fruita podreix

Variants i sinònims: Quan l'octubre creix, la fruita podreix (AMADES 1951).

Equivalents: En octubre, la buena fruta pudre [ES] (GONZÁLEZ 1983).

Font: Tant els refranys catalans com els equivalents castellans els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

Per l'octubre, fuig de l'ombra i busca el sol

Variants i sinònims:

 • Octubre, octubrot, fuig de l'ombra i busca el foc (AMADES 1951) - (FARRÀS 1998)
 • Per l'octubre, fuig de l'ombra i busca el sol (AMADES 1951) - (MARTÍ I ADELL 1987) - (CONCA 1993) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999)
Equivalents:
 • En octubre de la sombra huye [ES] (CASTILLO Y OCSIERO 1995)
 • En octubre, de la sombra huye; pero si sales al sol, cuida de la insolación [ES] (TIRADO 1987)
Explicació: Comença a refrescar (PARÉS 1999).

Font: Tant els refranys catalans com els equivalents castellans els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.