índex - bibliografia

4/10/08

Quan l'octubre creix, la fruita podreix

Variants i sinònims: Quan l'octubre creix, la fruita podreix (AMADES 1951).

Equivalents: En octubre, la buena fruta pudre [ES] (GONZÁLEZ 1983).

Font: Tant els refranys catalans com els equivalents castellans els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.