índex - bibliografia

4/10/08

Per l'octubre, fuig de l'ombra i busca el sol

Variants i sinònims:

  • Octubre, octubrot, fuig de l'ombra i busca el foc (AMADES 1951) - (FARRÀS 1998)
  • Per l'octubre, fuig de l'ombra i busca el sol (AMADES 1951) - (MARTÍ I ADELL 1987) - (CONCA 1993) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999)
Equivalents:
  • En octubre de la sombra huye [ES] (CASTILLO Y OCSIERO 1995)
  • En octubre, de la sombra huye; pero si sales al sol, cuida de la insolación [ES] (TIRADO 1987)
Explicació: Comença a refrescar (PARÉS 1999).

Font: Tant els refranys catalans com els equivalents castellans els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.