índex - bibliografia

29/9/08

Rectificar és de savis

Variants i sinònims:

 • D'homes és errar (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • D'homes és errar, de bèsties perseverar en l'error (SAURA 1884)
 • De savis és mudar de consell (FARNÉS 1992)
 • Dels homes és l'errar, de bèsties perseverar en l'error (SAURA 1884) - (FARNÉS 1992)
 • És de savis mudar d'intent (FARNÉS 1992)
 • És propi de savis mudar de parer (EIXIMENIS 1383)
 • L'home vell muda consell (FARNÉS 1992)
 • Rectificar és de savis (FARRÀS 1998) - (PUJOL 1999)
Equivalents:
 • De hombres es errar, de bestias perseverar en el error [ES] (SAURA 1884) - (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • De prudente es mudar de consejo [ES] (FARNÉS 1992)
 • De prudente he mudar conselho [PT] (FARNÉS 1992)
 • Errare humanum est et confiteri errorem prudentis [LLA] [Trad.: errar és d'homes, i confessar l'error, de savis] (PERIS 2001)
 • Il sabio muda conscio, il nescio no [IT] (FARNÉS 1992)
 • Les rivières ne se précipitent pas plus vite dans la mer que les hommes dans l'erreur (Trad.: ) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Quiero ya mudar la condición [ES] (FARNÉS 1992)
 • Rectificar es de sabios [ES]
 • To err is human, to forgive divine (Trad.: Errar és humà, perdonar, diví) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: De homes es errar (ó dels homes es l'errar), de bestias perseverar en lo error (SAURA 1884).

Explicació: Assenyala com a característica humana l‟equivocar-se (PUJOL I CAMPENY 2008).

Notes:
 • L'equivalent llatí que aporta Peris (2001) correspon a Sant Jeroni (Ep. 57.12).
 • La referència d'Eiximenis correspon al llibre Terç del crestiá, de 1383.
Font:
 • He fet un estudi de paremiologia comparada de diverses obres a partir d'una qüestió plantejada al web Qüestionem, amb informacions de diverses obres bibliogràfiques, de la base de dades paremiològica pròpia i de consultes a Internet.
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Sebastià Farnés (1992): Paremiologia catalana comparada. Barcelona: Ed. Columna. 7 volums.
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències