índex - bibliografia

6/9/08

Qui pel setembre no va ben arropat, ja cal que tremoli

Variants i sinònims:

  • Qui pel setembre no va ben arropat, ja cal que tremoli (PARÉS 1999)
  • Qui pel setembre no va ben enropat, ja cal que tremoli (AMADES 1951)
Equivalents:
  • En septiembre, el que no tenga ropa que tiemble [ES]
  • Septiembre, el que no tenga ropa que tiemble [ES] (TIRADO 1987)
Font: Tant el refrany català com l'equivalent castellà els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.