índex - bibliografia

6/9/08

Tots al sac i el sac en terra

Variants i sinònims:

  • L'un mirant l'altre, les feines pengen (Migjorn)
  • Tres al sac i el sac en terra (Migjorn)
  • Tots al sac i el sac en terra (Migjorn)
  • Un ho fa tot, dos fan poquet i tres l'un per l'altre no fan res (AMADES 1930)
Equivalents: El uno por el otro, la casa sin barrer (Migjorn).

Font: Migjorn 2008: Migjorn, llista adreçada a professionals, estudiants i gent interessada en la llengua catalana, en un fil iniciat el 5 de setembre de 2008.