índex - bibliografia

28/12/07

Porc fiat tot l'any gruny

Variants i sinònims:

 • Allò que es compra a fiar, costa després de pagar (SAURA 1884)
 • Porc fiat tot l'any gruny (SAURA 1884)
Equivalents: Cochino fiado, buen invierno y mal verano [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Porch fiat tot l'any gruny | Lo que's compra á fiar, costa després de pagar (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

24/12/07

Cent anys de guerra i no un dia de brega

Variants i sinònims: Cent anys de guerra i no un dia de brega (SAURA 1884).

Equivalents
: Cien años de guerra y no uno de batalla [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cent anys de guerra y no un dia de brega (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan ve, una mai ve sola

Variants i sinònims: Quan ve, una mai ve sola (SAURA 1884).

Equivalents
: Cerezas y hadas malas toman pocas, y llevan hartas (o sartas), (o pensais tomar pocas y viénense hartas) [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant vé, una may vé sola (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Si terres tens prop de riu, no hi deixis de fer plantiu

Variants i sinònims: Si terres tens prop de riu, no hi deixis de fer plantiu (SAURA 1884).

Equivalents: Cerca de río tu plantío [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Si terras tens prop de riu, no hi deixes de fer plantiu (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Prop de la muntanya i ribera, és la terra falaguera

Variants i sinònims: Prop de la muntanya i ribera, és la terra falaguera (SAURA 1884).

Equivalents: Cerca de monte y ribera, la tierra es muy halagüeña [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Prop de la montanya y ribera, es la terra falaguera (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Cera, tela i fustany, gran tenda i poc guany

Variants i sinònims: Cera, tela i fustany, gran tenda i poc guany (SAURA 1884).

Equivalents
: Cera, tela y fustan, gentil tienda y poca ganancia [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cera, tela y fustany, gran tenda y poch guany (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Mala cara i bones lliçons, als dolents fan tornar bons

Variants i sinònims:

 • Mala cara i bones lliçons, als dolents fan tornar bons (SAURA 1884)
 • Mala cara i ensenyança, fan els minyons de bonança (SAURA 1884)
Equivalents: Ceño y enseño del mal hijo hacen bueno [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Mala cara y bonas llissons, als dolents fan tornar bons | Mala cara y ensenyansa, fan los minyons de bonansa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Escombra nova, escombra bé

Variants i sinònims: Escombra nova, escombra bé (SAURA 1884).

Equivalents
: Cedacito nuevo, tres dias en estaca [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Escombra nova, escombra be (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Caçador i pescador, o fam, o fred o calor

Variants i sinònims:

Equivalents: Cazador y pescador, o hambre, o frio o calor [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cassador y pescador, ó fam, ó fret ó calor (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Caçador de moixonets, guanya, però menudets

Variants i sinònims: Caçador de moixonets, guanya, però menudets (SAURA 1884).

Equivalents
: Cazador de pajaritos, ganará pocos cuartitos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cassador de moixonets, guanya, pero menudets (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Castiga al bo, i millorarà

Variants i sinònims:

 • Castiga al bo, i millorarà (SAURA 1884)
 • El dolent, dolent serà (SAURA 1884)
Equivalents: Castiga al bueno y se mejora; castiga al malo y se empeora [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Castiga al bó, y millorará / lo dolent, dolent serà (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Les castanyes per Nadal, es troben bé i es parteixen malament

Variants i sinònims: Les castanyes per Nadal, es troben bé i es parteixen malament (SAURA 1884).

Equivalents: Castañas por Nadal, saben bien y partense mal [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Las castanyas per Nadal, se troban bé y's parteixen mal (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

16/12/07

La dona amb qui et casaràs, fes que sigui de ton braç

Variants i sinònims:

Equivalents: Casa tu hijo con igual, y no diran de ti mal [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: La dona ab qui't casarás, fes que sia de ton bras (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Aconsola't de gastar, si et vols casar

Variants i sinònims: Aconsola't de gastar, si et vols casar (SAURA 1884).

Equivalents
: Casar, sacar y rascar, son tres en una con solo mudar [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Aconsolat de gastar, si't vols casar (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Si vols mal a ton plaer, vés per mar o pren muller

Variants i sinònims:

 • Home casat, burro espatllat (SAURA 1884)
 • Si vols mal a ton plaer, vés per mar o pren muller (SAURA 1884)
Equivalents: Casarás y amansarás [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Si vóls mal á ton plaher, ves per mar ó pren muller | Home casat, burro espatllat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Menja, menja, gat, sardina, que ja et picarà l'espina

Variants i sinònims: Menja, menja, gat, sardina, que ja et picarà l'espina (SAURA 1884).

Equivalents: Casarás en mala hora, y comerás cabeza de olla [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Menja, menja, gat, sardina, que ja't picará la espina (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Menjaràs el pa mudat, i beuràs el vi usat

Variants i sinònims: Menjaràs el pa mudat, i beuràs el vi usat (SAURA 1884).

Equivalents: Casa ordenada, casa salvada [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Menjarás lo pa mudat, y veurás lo vi usat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Casa negra, llum encesa

Variants i sinònims: Casa negra, llum encesa (SAURA 1884).

Equivalents
: Casa negra, candela accesa [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Dóna casa per posada i te'n serà bescantada

Variants i sinònims: Dóna casa per posada i te'n serà bescantada (SAURA 1884).

Equivalents
: Casa hospedada, comida y denostada [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Dòna casa per posada y te'n será bescantada (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan és fet el colomar, el colom es mor

Variants i sinònims: Quan és fet el colomar, el colom es mor (SAURA 1884).

Equivalents:

 • Casa hecha, sepultura abierta [ES] (SAURA 1884)
 • La casa hecha y el huerco a la puerta [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: quant es fet lo colomar, lo colom se mort (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Casa en la qual hi visquis, vinya de la que en beguis i terres les que vegis

Variants i sinònims:

 • Casa en la qual hi visquis, vinya de la que en beguis i terres les que vegis (SAURA 1884)
 • Compra casa per estar i terra la que pots mirar (SAURA 1884)
Equivalents: Casa en la que vivas, viña de la que bebas y tierras las que veas [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Casa en la que hi viscas, vinya de la que'n begas y terras las que vejas | Compra casa per estar y terra la que pots mirar (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

La casa en cantó i la vinya en racó

Variants i sinònims: La casa en cantó i la vinya en racó (SAURA 1884).

Equivalents:

 • Casa en canto y viña en pago [ES] (SAURA 1884)
 • Casa en cantón y viña en rincón [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: La casa en cantó y la vinya en racó (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Casat sóc, què m'hi dieu? Home casat, burro espatllat

Variants i sinònims: Casat sóc, què m'hi dieu? Home casat, burro espatllat (SAURA 1884).

Equivalents
:

 • Casado y arrepentido [ES] (SAURA 1884)
 • Casado y mal dia, todo en un dia [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Casat so, qué m'hi diheu? -Home casat, burro espatllat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

15/12/07

Casa cumplida, en l'altra vida

Variants i sinònims: Casa cumplida, en l'altra vida (SAURA 1884).

Equivalents
: Casa cumplida, en la otra vida [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

7/12/07

Casa ton fill quan voldràs, i ta filla quan podràs

Variants i sinònims:

 • Casa ton fill quan voldràs, i ta filla quan podràs (SAURA 1884)
 • L'home quan vol i la dona quan pot (SAURA 1884)
Equivalents: Casa a tu hijo cuando quieras, y a tu hija cuando puedas [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Casa ton fill quant voldrás, y ta filla quant podrás | L'home quant vól y la dona quant pót (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

La carn sense os, és per al ric i poderós

Variants i sinònims: La carn sense os, és per al ric i poderós (SAURA 1884).

Equivalents: Carne sin hueso no se da sino a D. Vueso [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: La carn sense os, es per lo rich y poderós (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Carn de creixença mai assossega

Variants i sinònims:

 • Carn de creixença mai assossega (SAURA 1884)
 • Les criatures no poden estar mai quietes (SAURA 1884)
Equivalents: Carne que crece, no puede estar si no se mece [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Carn de creixensa may sossega | Las criaturas no poden estar may quietas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El bon menjar fa estar gras

Variants i sinònims: El bon menjar fa estar gras (SAURA 1884).

Equivalents
: Carne de pluma quita del rostro la arruga [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo bon menjar fa estar gras (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Home de daga, tot se concaga

Variants i sinònims: Home de daga, tot se concaga (SAURA 1884).

Equivalents: Cargado de hierro, cargado de miedo [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

5/12/07

El bon aliment fa bon enteniment

Variants i sinònims:

 • El bon aliment fa bon enteniment (SAURA 1884)
 • El bon aliment fa tornar jove a la gent (SAURA 1884)
Equivalents: Cara sin dientes, hace á los muertos vivientes [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo bon aliment fa bon enteniment | Lo bon aliment fa tornar jove á la gent (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan un vell fa «ninyeries», no li passen en vuit dies

Variants i sinònims: Quan un vell fa «ninyeries», no li passen en vuit dies (SAURA 1884).

Equivalents:

 • Capricho de viejo, no pasa luego [ES] (SAURA 1884)
 • Pajar viejo presto se enciende [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Quant un vell fa ninyerias, no li passan en vuyt dias (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Bé canta Marta, després de farta

Variants i sinònims:

 • Bé canta Marta, després de farta (SAURA 1884)
 • Panxa plena fa bullici (SAURA 1884)
Equivalents: Canta (o parla) Marta, después de harta [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Be canta Marta, després de farta | Panxa plena fa bullici (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

No es pot ser bon canonista si no s'és bon llegista

Variants i sinònims:

 • El bon canonista ha de ser llegista (SAURA 1884)
 • No es pot ser bon canonista si no s'és bon llegista (SAURA 1884)
Equivalents:
 • Canonista sin leyes, arador sin bueyes [ES] (SAURA 1884)
 • Canonista y no legista, no vale una arista [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: No's pot ser bon canonista si no s'es bon llegista ! Lo bon canonista ha de ser llegista (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Banyes i cabells blancs, no surten per anys

Variants i sinònims: Banyes i cabells blancs, no surten per anys (SAURA 1884).

Equivalents
: Canas y cuernos, no son de vejez [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Banyas y cabells blanchs, no surten per anys (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

La taca hi és, i no la treu el sabó

Variants i sinònims:

 • Aquesta taca no se'n va amb sabó (SAURA 1884)
 • Digues que sí, i després nega (SAURA 1884)
 • El que es veu no es pot negar (SAURA 1884)
 • La taca hi és, i no la treu el sabó (SAURA 1884)
Equivalents: Canas son que no lunares, cuando comienzan por los aladares [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: La taca hi es, y no la trau lo sabó | Aquesta taca no se'n va ab sabó | Digas que sí, y després nega | Lo que's veu no se pot negar (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Déu vol el cor de les persones

Variants i sinònims:

 • Déu vol el cor de les persones (SAURA 1884)
 • El vel i toca negra, no trau l'ànima de pena (SAURA 1884)
Equivalents: Camisa y toca negra, no sacan el ánima de pena [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Deu vól lo cor de las personas | Lo vel y toca negra, no trau l'ánima de pena (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

En el camí de Sant Jaume, tant camina l'un com l'altre

Variants i sinònims:

 • En el camí de Sant Jaume, tant camina l'un com l'altre (SAURA 1884)
 • Entre molts peregrinats, tan caminen els coixos com els sans (SAURA 1884)
Equivalents: Camino de Santiago, tanto anda el cojo como el sano [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: En lo camí de sant Jaume, tant camina l'un com l'altre | Entre mòlts peregrinats, tant caminant los coixos com los sans (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Per anar a Roma, ni bossa buida ni mula coixa

Variants i sinònims: Per anar a Roma, ni bossa buida ni mula coixa (SAURA 1884).

Equivalents: Camino de Roma, ni mula coja ni bolsa floja [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Per anar á Roma, ni bossa vuyda ni mula coixa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Calli qui dóna i parli qui rep

Variants i sinònims:

 • Calli qui dóna i parli qui rep (SAURA 1884)
 • Caritat i amor no volen tambor (SAURA 1884)
 • El favor publicarà qui el rep, no qui el fa (SAURA 1884)
Equivalents: Calle el que dió y hable el que tomó [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Calle'l qui dóna y parle'l qui reb | Caritat y amor no volen tambor | Lo favor publicará lo qui'l reb, no qui lo fa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Calla tu i callaré jo

Variants i sinònims:

 • Calla i callaré, que a tots convé (SAURA 1884)
 • Calla tu i callaré jo (SAURA 1884)
Equivalents: Callemos y callemos, que sendas nos tenemos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Calla tú y callaré jo | Calla y callaré, que á tots convé (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Poc parlar, i molt obrar

Variants i sinònims: Poc parlar, i molt obrar (SAURA 1884).

Equivalents: Callar y obrar, por la tierra y por la mar [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Poch parlar, y mòlt obrar (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

4/12/07

Tothom en té una menys jo que en tinc dues

Variants i sinònims: Tothom en té una menys jo que en tinc dues (SAURA 1884).

Equivalents: Cada uno tiene su falta [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Tothom ne té una menos jo que'n tinch duas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El dimoni no té sogra i sempre en troba

Variants i sinònims: El dimoni no té sogra i sempre en troba (SAURA 1884).

Equivalents: Cada uno tiene su alguacil [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo dimoni no té sogra y sempre'n troba (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Cadascú sap a casa seva on l'hi plou

Variants i sinònims:

 • Cadascú sap a casa seva on l'hi plou (SAURA 1884)
 • Sap més un boig a casa seva que un savi a la casa dels altres (SAURA 1884)
Equivalents: Cada uno sabe donde le aprieta el zapato [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cada hu sab á casa seva ahont l'hi plou | Sab més un boig á casa seva que un sabi á la casa dels altres (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

3/12/07

Cadascú d'allò seu en pot fer el que vol

Variants i sinònims: Cadascú d'allò seu en pot fer el que vol (SAURA 1884).

Equivalents
: Cada uno puede hacer de su capa un sayo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cada hu de lo seu ne pot fer lo que vól (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Cadascú parla la seva llengua

Variants i sinònims:

 • Cadascú parla la seva llengua (SAURA 1884)
 • Qui mal parla, mal obra (SAURA 1884)
 • Tal l'home, tal l'oració (SAURA 1884)
Equivalents: Cada uno habla como quien es [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cada hu parla la seva llengua | Qual l'home, tal la orasió (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Segons el guany fes la despesa

Variants i sinònims:

 • Segons el guany fes la despesa (SAURA 1884)
 • Si gastas més del que guanyes, vestiràs de «telaranyes» (SAURA 1884)
Equivalents: Cada uno extienda la pierna como tiene su cubierta [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Segons lo guany fés lo despés | Si gastas més del que guanyas, vestirás de telaranyas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Cadascú estornuda com Déu l'ajuda

Variants i sinònims:

 • Cadascú estornuda com Déu l'ajuda (SAURA 1884)
 • Cadascú fa el que sap (SAURA 1884)
Equivalents: Cada uno estornuda como Dios le ayuda [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cada hu estornuda com Deu l'ajuda | Cada hu fa lo que sab (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Cadascú en sa casa i Déu en la de tots

Variants i sinònims:

 • Cadascú en sa casa i Déu en la de tots (SAURA 1884)
 • Cadascú que s'estigui en sa casa, (o que es cuidi de la seva casa) (SAURA 1884)
Equivalents: Cada uno en su casa y Dios en la de todos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cada hu en sa casa y Deu en la de tots | Cada hu que s'estiga en sa casa, ó que's cuyde de la seva casa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.