índex - bibliografia

29/3/08

El que no es fa quan convé, no es fa a tot temps bé

Variants i sinònims: El que no es fa quan convé, no es fa a tot temps bé (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando la sucia empucha, luego anubla [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo que no's fa quant convé, no's fa á tot temps bé (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Núvols a la muntanya, pluja segura

Variants i sinònims: Núvols a la muntanya, pluja segura (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando la sierra está tocada, en la mano viene el agua [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Núvols en la montanya, pluja segura (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan les filles casaràs, les sobres els donaràs

Variants i sinònims:

 • Per casar filles donzelles, no venguis moltons ni ovelles (SAURA 1884)
 • Quan les filles casaràs, les sobres els donaràs (SAURA 1884)
Equivalents: Cuando las hijas casarás, lo sobrante les darás [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Pera casar fillas donzellas, no vengas moltons ni ovellas | Quant las fillas casarás las sobras las donarás (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan les faves ja fan cloc, nostre amo, no estic enlloc

Variants i sinònims: Quan les faves ja fan cloc, nostre amo, no estic enlloc (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando las habas están en grano, una higa para nuestro amo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant las fabas ja fan cloch, nostre amo, no estich en lloch (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan el riu sona, alguna cosa porta

Variants i sinònims: Quan el riu sona, alguna cosa porta (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando la sartén chilla, algo hay en la villa [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant lo riu sona, alguna cosa porta (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui fa mal en despoblat, també ho farà vagi o no acompanyat

Variants i sinònims: Qui fa mal en despoblat, també ho farà vagi o no acompanyat (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando fueres por despoblado, non fagas desaguisado, porque aunque fueres por poblado, iras a lo rezado [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Qui fa mal en despoblat, també lo fará que vaja ó no acompanyat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan vagis per camí ral, de ningú no diguis mal

Variants i sinònims: Quan vagis per camí ral, de ningú no diguis mal (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando fueres por camino, no digas mal de tu enemigo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant vajas per camí ral, de ningú no digas mal (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan vagis a casa d'altri, demana a la porta llicència

Variants i sinònims: Quan vagis a casa d'altri, demana a la porta llicència (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando fueres a casa ajena, llama de fuera [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant vajas á casa agena, demana á la porta llicéncia (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

27/3/08

Quan la mare no hi és, jo salto i ballo

Variants i sinònims: Quan la mare no hi és, jo salto i ballo (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando en casa no está el gato, se extiende el rato [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant la mare no hi es, jo salto y ballo (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan el vilà és ric, no té parent ni amic

Variants i sinònims: Quan el vilà és ric, no té parent ni amic (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando el villano está rico, no tiene pariente ni amigo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant lo villá está rich, no té parent ni amich (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan el rei és poderós, son regne no té repòs

Variants i sinònims: Quan el rei és poderós, son regne no té repòs (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando el rey es poderoso, su vasallo no ha reposo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant lo rey es poderós, son regne no te repós (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan el «bobo» va al mercat, el mercat està (o és) acabat

Variants i sinònims: Quan el «bobo» va al mercat, el mercat està (o és) acabat (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando el necio es acordado, el mercado es ya pasado [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant lo bobo va al mercat, lo mercat está ó es acabat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Si el guardià juga a cartes, què faran els altres frares?

Variants i sinònims: Si el guardià juga a cartes, què faran els altres frares? (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando el guardián juega a los naipes, ¿qué harán los demás frailes? [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Si'l guardiá juga á cartas, qué farán los altres frares? (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan el dia creix, el fred neix

Variants i sinònims: Quan el dia creix, el fred neix (SAURA 1884).

Equivalents
: Cuando el dia crece, el frío nace [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant lo dia creix, lo fret neix (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan el diable va a resar, mira que et vol enganyar

Variants i sinònims: Quan el diable va a resar, mira que et vol enganyar (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando el diablo reza, engañarte quiere [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant lo diable va á resar, mira que't vol enganyar (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

26/3/08

Si el març no marceja, l'abril abrileja

Variants i sinònims:

 • Quan el març no marceja, l'abril abrileja (DCVB 1950) - (PERRAMON 1979) - (GIMENO 1989) - (FARNÉS 1992) - (FARRÀS 1993) - (PARÉS 1999)
 • Si el març no marceja, l'abril abrileja (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
Equivalents: Cuando marzo no marcea, abril de las suyas espera [ES]

Explicació:
 • La maltempsada no passa per alt (PERRAMON 1979)
 • Per significar que la maltempsada no passa per alt (GIMENO 1989)
 • Si no és inestable el març, ho serà l'abril (PARÉS 1999)
Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Abril, abriló, de cada cent un de bo; la vella que això deia en tenia cent un, i no n'havia vist ni un

Variants i sinònims: Abril, abriló, de cada cent un de bo; la vella que això deia en tenia cent un, i no n'havia vist ni un (AMADES 1951) - (CARBÓ 1995) - (TREPAT 1995) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Abril, abril, de cien en cien años habrías de venir [ES].

Explicació: Els que parlen malament d'aquest mes (CARBÓ 1995).

Font:
Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Altes o baixes, a l'abril les Pasqües

Variants i sinònims:

 • Altes o baixes, a l'abril les Pasqües (FARRÀS 1998)
 • Altes o baixes, a l'abril són les Pasqües (DCVB)
 • Altes o baixes, per abril les Pasqües (AMADES 1951) - (FARNÉS 1992) - (CONCA 1993) - (PARÉS 1999)
 • Altes o baixes, per l'Abril les Pasqües (PUJOL 1999)
 • Altes o baixes, per l'abril són les Pasqües (MARTÍ I ADELL 1987)
Equivalents: Altas o bajas, en abril son las Pascuas, y si son marciales, años mortales [ES].

Explicació: La Pasqua se sol escaure per l'abril; quan no hi cau la florida, s'hi escau la granada (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Abril, abrilet, va matar (o mata) sa mare de fred

Variants i sinònims:

 • Abril abrilet mata a sa mare de fred (MARTÍ I ADELL 1987)
 • Abril abrilet, mata sa mare de fred (CONCA 1993)
 • Abril abrilet va matar a sa mare de fred (AMADES 1951)
 • Abril, abrilet, va matar (o mata) sa mare de fred (PARÉS 1999)
 • Abril, abrilet, va matar a sa mare de fred (MORET 1995)
 • Abril, abrilet, va matar sa mare de fred (CARBÓ 1995)
Equivalents: Abril abriliento, frío y hambriento [ES].

Explicació:
 • Els canvis d'estació són dolents per a la gent gran i malalta (CARBÓ 1995).
 • El fred d'abril pot perjudicar la salut (PARÉS 1999).
Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.