índex - bibliografia

29/4/08

Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs

Variants i sinònims: Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Perejil de mayo, perejil de todo el año [ES].

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Santa Creu, el tres de maig la trobareu

Variants i sinònims: Santa Creu, el tres de maig la trobareu (MARTÍ I ADELL 1987).

Equivalents: Santa Cruz, ¿cuándo es? -Por mayo, el día tres [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: Santa Creu és el 3 de maig.

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Qui pel maig menja sardina per l'agost troba l'espina

Variants i sinònims:

 • Qui pel maig menja sardina per l'agost troba l'espina (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
 • Qui pel maig menja sardina, pel febrer caga l'espina (FARNÉS 1992)
Equivalents: Quien en mayo come la sardina, en agosto come la espina [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació: Es considera indigesta (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Quan el maig ve, ni rosari ni muller

Variants i sinònims: Quan el maig ve, ni rosari ni muller (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: En mayo, ni mujer ni rosario [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació: Quan s'acosta la calor no convé resar ni realitzar actes carnals (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Per Sant Marc Evangelista, el mes de maig a la vista

Variants i sinònims:

 • Per Sant Marc Evangelista, el mes de maig a la vista (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
 • Per Sant Marc Evangelista, el mes de maig és a la vista (FARRÀS 1998)
Equivalents: San Marcos Evangelista, mayo a la vista [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Nota: Sant Marc Evangelista és el 25 d'abril.

Localització: Es diu a l'Alt Pirineu (FARRÀS 1998).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Pel mes de maig, llargues setmanes

Variants i sinònims: Pel mes de maig, llargues setmanes (AMADES 19512) - (PARÉS 1999).

Equivalents: El mes de mayo es el mes más largo que tiene el año [ES].

Explicació: Es fa llarg si la collita de l'any anterior no ha estat prou abundosa (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Pel mes de maig la mosca deixa el bou i va al cavall

Variants i sinònims: Pel mes de maig la mosca deixa el bou i va al cavall (AMADES 19512) - (PARÉS 1999).

Equivalents: En mayo la mosca deja al buey y coge al caballo [ES].

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Maig arribat, un jardí a cada prat

Variants i sinònims:

 • Maig arribat, un jardí a cada prat (AMADES 1951) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (CONCA 1993) - (PARÉS 1999)
 • Maig arribat, un jardí per cada parc
Equivalents: Mayo entrado, un jardín en cada prado [ES].

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Maig arribat, guarda la filosa a l'antosta

Variants i sinònims:

 • Maig arribat, guarda la filosa a l'antosta (FARELL 1989)
 • Maig arribat, la filosa al costat (FARELL 1989)
 • Maig arribat, la filosa de costat (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
Equivalents: Pues mayo ha llegado, guarda la rueca en el sobrado [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació: Segurament vol indicar que hi ha altres feines que omplen el temps (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

La llenya del maig, la millor de l'any

Variants i sinònims:

 • La llenya del maig, la millor de l'any (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
 • La llenya i el carbó del maig són els millors (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
Equivalents: El buen madero para mayo lo quiero [ES]

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Fins al trenta de maig no et treguis el gec, i per més segur, fins al trenta-u

Variants i sinònims:

 • Fins al deu de juny, no et llevis (la) roba ni et descordis el puny (AMADES 1951) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (FARELL 1989) - (GIMENO 1989) - (PARÉS 1999)
 • Fins al trenta de maig no et treguis el gec, i per més segur, fins al trenta-u (BELLMUNT 1987).
Equivalents: Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo; y si junio es ruin, hasta el fin [ES].

Localització: Es diu a les Garrigues (BELLMUNT 1987).

Explicació:
 • El bon temps aconsella afluixar-se la roba, per bé que amb certa prudència (GIMENO 1989)
 • Recomana prudència a l'hora de posar-se roba més lleugera (PARÉS 1999)

Agraïment: Agraeixo el lector Esputniko que m'ha recordat la dita del deu de juny en un comentari en aquest article.

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Febres de maig, salut tot l'any

Variants i sinònims:

 • Febre de maig, salut per a tot l'any (ROS 1736) - (FARNÉS 1992)
 • Febres de maig, salut [per] tot l'any (PARÉS 1999)
 • Febres de maig, salut tot l'any (MILLA 1965) - (PUJOL 1999)
Equivalents: Tercianillas de mayo, salud para todo el año [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació: Les febres de maig predisposen el cos per a una bona salut (PARÉS 1999).

Nota meva: Les 'tercianillas' són calentures intermitents que repeteixen cada tercer dia.

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

El maig gemat fa el bon blat i l'agost fa el bon most

Variants i sinònims: El maig gemat fa el bon blat i l'agost fa el bon most (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Mayo come trigo y agosto bebe vino [ES].

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

El barb, la truita i el gall, menjar de maig

Variants i sinònims:

 • El barb, la truita i el gall, el menjar de maig (PARÉS 1999)
 • El barb, la truita i el gall, menjar de maig (AMADES 1951)
 • El barb, la truita i el gall, tot al maig (PUJOL 1999)
Equivalents: El toro y gallo, trucha y barbo, todo en mayo [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació: La pesca és abundant (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Dies de maig, dies amargs: els pans curts i els dies llargs

Variants i sinònims: Dies de maig, dies amargs: els pans curts i els dies llargs (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Días de mayo, días amargos: los panes cortos y los días largos [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació: Si l'any anterior la collita no havia estat prou abundant, en arribar el maig els queviures escassejaven (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Aigua de maig, pa per tot l'any

Variants i sinònims:

 • Aigua de maig, pa per a tot l'any (PUJOL 1999)
 • Aigua de maig, pa per tot l'any (PARÉS 1999)

Equivalents: Agua de mayo, agua para todo el año [ES].

Explicació: La pluja de maig és beneficiosa per al blat (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

Abril i maig són la clau de l'any

Variants i sinònims:

 • Abril i maig són la clau de l'any (FARNÉS 1992)
 • Abril i maig són (o tenen) la clau de l'any (PARÉS 1999)
 • Abril i maig tenen les claus de tot l'any (PARÉS 1999)

Equivalents: Abril y mayo dan agua para todo el año [ES].

Explicació: La collita serà més o menys bona segons la pluja que caigui en abril i maig (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.

17/4/08

Ahir deia blanc i avui diu negre

Variants i sinònims:

 • Ahir deia blanc i avui diu negre (ESPUNYES 2007)
 • Ara diu blat, ara diu ordi (ESPUNYES 2007)
 • Ara diu pa, ara diu coca (ESPUNYES 2007)
 • Cada vegada que va a pixar canvia (o muda) de pensament (ESPUNYES 2007)
 • Les coses d'aquest món, verdes i madures són (ESPUNYES 2007)
 • On va dir negre, ara diu blanc (POPULOGIS 2012)
 • Quan són figues són raïms (SAURA 1884)
 • V. Ser més variable que el temps (o que el vent)
 • Tan aviat diu figues com raïms (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • Cuando pitos flautos, cuando flautos pitos [ES] (SAURA 1884)
 • Donde digo digo no digo digo, que digo Diego [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Donde dije digo, digo Diego [ES] (POPULOGIS 2012)
Parèmia segons la font original: Quant son figas son rahims (SAURA 1884).Explicació: Fórmula per a indicar que algú es desdiu d'una afirmació anterior  (POPULOGIS 2012). 

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».
 • Verbofília. Populogis (2012).

10/4/08

Amb pa i vi es fa camí

Variants i sinònims:

Equivalents: Con pan y vino se anda el camino [ES] (ESPUNYES 2007).

Font
: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

3/4/08

El meló i el casament són coses d'encertament

Variants i sinònims:

 • V. A la babalà
 • Del sembrar i del casar, consell no en vulguis donar (ESPUNYES 2007)
 • El meló i el casament són coses d'encertament (ESPUNYES 2007)
 • Si l'encerto, l'endevino (ESPUNYES 2007)
 • Tant pot ser un bou com una vaca (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • A lo loco [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A bulto [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A lo que salga [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A tontas y a locas [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Al (o al buen) tuntún [ES] (ESPUNYES 2007)
Font: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

A casa mengem a taula, però cadascú al seu plat

Variants i sinònims:

 • A casa mengem a taula, però cadascú al seu plat (ESPUNYES 2007)
 • D'un mateix pa, diferents llesques (ESPUNYES 2007)
 • D'una mateixa soca, diferents llucs (ESPUNYES 2007)
 • De mort només n'hi ha una, però hi ha moltes maneres de morir (ESPUNYES 2007)
Equivalents: Juntos sí, pero no revueltos [ES] (ESPUNYES 2007).

Font
: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».