índex - bibliografia

15/3/09

Si has de prendre consell, pren-lo sempre d'home vell

Variants i sinònims:

Equivalents: Del viejo el consejo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Si tens de préndrer consell, prénlo sempre de home vell (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Del ric el remei, i del vell el consell

Variants i sinònims:

Equivalents: Del rico es dar remedio, y del viejo, consejo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Del rich lo remey, y del vell lo consell (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui a poc està avesat, amb poc s'acontenta

Variants i sinònims: Qui a poc està avesat, amb poc s'acontenta (SAURA 1884) - (PUJOL I CAMPENY 2008).

Equivalents:

  • A little bird is content with a little nest (Trad.: Un ocell petit s’acontenta amb un niu petit) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Del pobre la bolsa, con poco rebosa [ES] (SAURA 1884) - (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Le pauvre accepterait bien le rhumatisme du riche (Trad.: El pobre acceptaria bé el reumatisme del ric) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: Qui á poch está avesat, de poch se contenta (SAURA 1884).Explicació: Aquell que no està acostumat a viure amb grans riqueses, amb poc ja es conforma (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.  

Dels pares quan són vells, no descuidis un punt d'ells

Variants i sinònims: Dels pares quan són vells, no descuidis un punt d'ells (SAURA 1884).

Equivalents: Del padre en la vejez, baculo el buen hijo es [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: De los pares quant son vells, no'l descuydes un punt d'ells (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Dels escarmentats, naixen (o ixen) els avisats

Variants i sinònims:

Equivalents: De los escarmentados, nacen los avisados (o se hacen los arteros) [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons al font original: Dels escarmentats, naixen (ó ixen) els avisats (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El dolent, fora

Variants i sinònims:

  • Cosa dolenta, fora del ventre
  • Cosa pudenta, fora del ventre
  • El dolent, fora (SAURA 1884)
Equivalents: De los enemigos, los menos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Lo dolent, fora (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.