índex - bibliografia

2/1/10

Capa esquinçada no guarda de fred

Variants i sinònims:

  • Capa esquinçada no guarda de fred (SAURA 1881)
  • Dels dolents no n'esperes (o no se'n pot esperar) cosa bona (SAURA 1881)
Equivalents: De mala mata, nunca buena caza (o zarza) [ES] (SAURA 1881).

Parèmia segons la font original: Capa esquinsada no guarda de fret | Dels dolents no'n esperes (ó no se'n pot esperar) cosa bona (SAURA 1881).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

De dolent rocí, un sol bocí

Variants i sinònims: De dolent rocí, un sol bocí (SAURA 1881).

Equivalents: De mala masa, un bollo basta [ES] (SAURA 1881).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

De dolent arbre, no esperis bon fruit

Variants i sinònims: De dolent arbre, no esperis bon fruit (SAURA 1881).

Equivalents:

  • De mal cuervo, mal huevo [ES] (SAURA 1881)
  • De mala berenjena, nunca buena calabaza [ES] (SAURA 1881).
Parèmia segons la font original:
  • De dolent arbre, no esperis bon fruyt (SAURA 1881)
  • De mala berengena, nunca buena calabaza [ES] (SAURA 1881)
Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

L'avar és com el porc, que no aprofita sinó després de mort

Variants i sinònims: L'avar és com el porc, que no aprofita sinó després de mort (SAURA 1881).

Equivalents: Del vivo ningun provecho, y mucho del muerto [ES] (SAURA 1881).

Parèmia segons la font original: L'avaro es com lo porch, que no aprofita sino després de mort (SAURA 1881).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.