índex - bibliografia

20/8/08

A l'agost bat el peresós

Variants i sinònims: A l'agost bat el peresós (MORET 1995) - (PUJOL 1999).

Equivalents: En Agosto trilla el perezoso [ES] (RUBIO 1999).

Font: Tant el refrany català com l'equivalent castellà els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

Aigua per la Mare de Déu d'Agost, treu oli i aigua al most

Variants i sinònims: Aigua per la Mare de Déu d'Agost, treu oli i aigua al most (PUJOL 1999).

Equivalents: Agua por la Virgen de Agosto, quita aceite y agua al mosto (TIRADO 1987).

Font: Tant el refrany català com l'equivalent castellà els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

19/8/08

Agost i verema n'hi ha cada any, uns amb guanys i d'altres amb danys

Variants i sinònims:

 • Agost i verema n'hi ha cada any, uns amb guanys i d'altres amb danys (PUJOL 1999)
 • Agost i verema tots els dies no aplega
 • Agost i verema, tots els dies no aplega (DCVB 1950)
 • Agost i veremar cada dia no es fa (DCVB 1950) - (GIMENO-ROURA 1986)
 • Agost i veremar, cada any no es fa (MILLÀ 1965) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999)
 • Cada dia no es festa major (SAURA 1884)
 • No en passaran cada dia (SAURA 1884)
Equivalents:
 • Agosto y vendimia no cada día y sí cada año; unos con ganancia, otros con daño [ES] (SOPENA 1983)
 • Agosto y vendimia no es cada dia y si cada año, unos con ganacia y otros con daño [ES] (SAURA 1884)
 • Agosto y vendimia no es cada dia, y sí cada año, unos con ganancia y otros con daño [ES] (SBARBI 1872)
 • Agosto y vendimia no es cada día, y sí cada año, unos con ganancias y otros con daño [ES]

Explicació:
 • Aconsella l'economia amb què han de viure els llauradors, perquè només hi ha una collita i és contingent (Trad.) (SBARBI 1872).
 • per indicar les produccions i feines agrícoles del mes d'agost (DCVB 1950).
 • Per indicar que cal economitzar (Trad.) (SOPENA 1983).
 • Recomana prudència en l'economia, perquè només es fa una collita i està exposada a contingències (PARÉS 1999).
Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Tant els refranys catalans com els equivalents castellans els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

Si el setembre no té fruita, l'agost s'emporta la culpa

Variants i sinònims:

Equivalents: Si septiembre no tiene fruta, agosto tuvo la culpa (TIRADO 1987) .

Explicació:
Perquè la fruita que se fa a l'agost, madura al setembre (Trad.) (SOPENA 1983).

Font: Tant el refrany català com l'equivalent castellà els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

Agost madurador, setembre collidor

Variants i sinònims: Agost madurador, setembre collidor (FARRÀS 1998).

Equivalents: Agosto madura, septiembre vendimia [ES] (GONZÁLEZ 1983).

Font: Tant el refrany català com l'equivalent castellà els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

La Mare de Déu d'Agost, a quinze d'agost; a quants s'ensopega?

Variants i sinònims: La Mare de Déu d'Agost, a quinze d'agost; a quants s'ensopega? (FARNÉS 1992).

Equivalents: ¿En qué més cae Santa María de agosto? [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1989).

Font: Tant el refrany català com l'equivalent castellà els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

18/8/08

Juliol, agost i Maó, els millors ports del Mediterrani són

Variants i sinònims:

 • Juliol, agost i Maó, els millors ports del Mediterrani són (PUJOL 1999)
 • Juny, juliol, agost i Maó són els millors ports del Mediterrani (TREPAT 1995).
Equivalents:
 • Junio, julio y Mahón, los mejores puertos del Mediterráneo son [ES]
 • Junio, julio, agosto y Puerto de Mahón, los mejores puertos del mediterráneo son [ES] (SOPENA 1983)
Explicació:
 • Sembla que va ser el navegant Andrea Doria qui va encunyar la dita. A l'època en qüestió (segle XV-XVI), pràcticament només es navegava a l'estiu, per tal d'evitar el mal temps. Del port natural de Maó molts n'han lloat les seves excel·lències com a port segur (TREPAT 1995).
 • [Trad.: Frase que indica les excel·lències del clima mediterrani durant els mesos d'estiu] (SOPENA 1983)
Font: Tant el refrany català com l'equivalent castellà els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

17/8/08

Al juliol, la falç al coll

Variants i sinònims:

 • Al juliol, la falç al coll
 • Al juliol, la falç al vol (BELLMUNT 1987)
 • Pel juliol la falç al coll (FORGAS 1992)
 • Pel juliol, la falç al coll (AMADES 1951) - (CARBÓ 1995) - (PARÉS 1999)
Equivalents: En todo el mes de julio lleva la hoz al puño [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1989).

Explicació: És temps de batre (PARÉS 1999).

Font: Tant el refrany català com l'equivalent castellà els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.

15/8/08

Quan la Candelera plora, l'hivern és fora

Variants i sinònims:

Equivalents:
 • A Candelera ha plorau pero l’ivierno n s’h’acabau [ARAG.] (CORREAS-GARGALLO 2003)
 • Cando a Candelaria chora[,] metá do inverno vai fora [GL] (CORREAS-GARGALLO 2003)
 • Cuando la Candelaria plora, está el invierno fora [ES] (CORREAS-GARGALLO 2003)
 • Si a Candelera plora[,] l’invierno està fora [ARAG.] (CORREAS-GARGALLO 2003)
 • Si pa la Candelera no plora, l’invierno no ye fora [ARAG.] (CORREAS-GARGALLO 2003)
Font: Correas-Gargallo (2003) - Correas Martínez, Miguel; Gargallo Gil, José Enrique (2003): Calendario romance de refranes. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

Per San Silvestre i Santa Coloma, el gener ja torna

Variants i sinònims: Per San Silvestre i Santa Coloma, el gener ja torna (CORREAS-GARGALLO 2003).

Equivalents:

 • Noite de santa Comba, na que xaneiro amosa [‘se muestra’] [GL] (CORREAS-GARGALLO 2003)
 • Por San Silvestre y Santa Coloma, el mes de enero asoma [ES] (CORREAS-GARGALLO 2003)
 • San Silvestre y Santa Coloma, cuando el mes de enero asoma [ES] (CORREAS-GARGALLO 2003)
 • Por santa Comba, Xaneiro asoma [GL] (CORREAS-GARGALLO 2003)
Font: Correas-Gargallo (2003) - Correas Martínez, Miguel; Gargallo Gil, José Enrique (2003): Calendario romance de refranes. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

El bon favar per Tots Sants s'ha de sembrar, i pel gener s'ha de cavar

Variants i sinònims: El bon favar per Tots Sants s'ha de sembrar, i pel gener s'ha de cavar (CORREAS-GARGALLO 2003).

Equivalents:
El buen habero ha de sembrar en Todos Santos y cavar en enero [ES] (CORREAS-GARGALLO 2003).

Font: Correas-Gargallo (2003) - Correas Martínez, Miguel; Gargallo Gil, José Enrique (2003): Calendario romance de refranes. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

14/8/08

Diu el blat al sembrador: -Amb un gra o amb dos, pel juliol estaré amb vós

Variants i sinònims: Diu el blat al sembrador: -Amb un gra o amb dos, pel juliol estaré amb vós (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Dice el labrador a su trigo: en julio te espero amigo [ES]

Font: El refrany català l'he tret de la meva base de dades paremiològica i el castellà d'Internet i els he pogut connectar.

Pel juliol beure, suar i la fresca buscar

Variants i sinònims:

 • Pel juliol beure, suar i la fresca buscar
 • Pel juliol, beure, suar i la fresca buscar (AMADES 1951) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999)
Equivalents: En julio: beber, sudar y en el balde el fresco buscar [ES]

Explicació: És l'estiu i fa calor (PARÉS 1999).

Font: El refrany català l'he tret de la meva base de dades paremiològica i el castellà d'Internet i els he pogut connectar.

Si vols bons naps, pel juliol sembrats

Variants i sinònims: Si vols bons naps, pel juliol sembrats (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Si quieres buenos nabos, por julio has de sembrarlos [ES].

Font: El refrany català l'he tret de la meva base de dades paremiològica i el castellà d'Internet i els he pogut connectar.

Pel juliol, molt soroll i no plou

Variants i sinònims:

 • Pel juliol molt soroll i poc brou (BELLMUNT 1987) [De les Garrigues. A Almatret]
 • Pel juliol molt soroll i poques nous (BELLMUNT 1987)
 • Pel juliol, molt soroll i no plou (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
 • Pel juliol, molt soroll i poc brou (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
 • Pel juliol, molt soroll i poques nous (FARRÀS 1998) [De l'Alt Pirineu]
Equivalents: Por mucho que quiera ser, julio poco ha de llover [ES].

Explicació: Tronades i poca pluja (BELLMUNT 1987).

Font: El refrany català l'he tret de la meva base de dades paremiològica i el castellà d'Internet i els he pogut connectar.

Poll de juliol, cap o cul sempre li dol

Variants i sinònims: Poll de juliol, cap o cul sempre li dol (MILLÀ 1965) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999).

Equivalents: Pollo de julio, o le duele la cabeza, o le duele el culo [ES].

Explicació: Són malaltissos i se n'obté mal resultat (PARÉS 1999).

Font: El refrany català l'he tret de la meva base de dades paremiològica i el castellà d'Internet i els he pogut connectar.

13/8/08

Juliol blader, setembre raïmer

Variants i sinònims: Juliol blader, setembre raïmer (AMADES 1951) - (PARÉS 1999).

Equivalents: Julio, triguero, septiembre, uvero [ES].

Font: El refrany català l'he tret de la meva base de dades paremiològica i el castellà d'Internet i els he pogut connectar.