índex - bibliografia

15/8/08

El bon favar per Tots Sants s'ha de sembrar, i pel gener s'ha de cavar

Variants i sinònims: El bon favar per Tots Sants s'ha de sembrar, i pel gener s'ha de cavar (CORREAS-GARGALLO 2003).

Equivalents:
El buen habero ha de sembrar en Todos Santos y cavar en enero [ES] (CORREAS-GARGALLO 2003).

Font: Correas-Gargallo (2003) - Correas Martínez, Miguel; Gargallo Gil, José Enrique (2003): Calendario romance de refranes. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.