índex - bibliografia

20/8/08

Aigua per la Mare de Déu d'Agost, treu oli i aigua al most

Variants i sinònims: Aigua per la Mare de Déu d'Agost, treu oli i aigua al most (PUJOL 1999).

Equivalents: Agua por la Virgen de Agosto, quita aceite y agua al mosto (TIRADO 1987).

Font: Tant el refrany català com l'equivalent castellà els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.