índex - bibliografia

14/8/08

Pel juliol, molt soroll i no plou

Variants i sinònims:

  • Pel juliol molt soroll i poc brou (BELLMUNT 1987) [De les Garrigues. A Almatret]
  • Pel juliol molt soroll i poques nous (BELLMUNT 1987)
  • Pel juliol, molt soroll i no plou (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
  • Pel juliol, molt soroll i poc brou (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
  • Pel juliol, molt soroll i poques nous (FARRÀS 1998) [De l'Alt Pirineu]
Equivalents: Por mucho que quiera ser, julio poco ha de llover [ES].

Explicació: Tronades i poca pluja (BELLMUNT 1987).

Font: El refrany català l'he tret de la meva base de dades paremiològica i el castellà d'Internet i els he pogut connectar.