índex - bibliografia

19/8/08

La Mare de Déu d'Agost, a quinze d'agost; a quants s'ensopega?

Variants i sinònims: La Mare de Déu d'Agost, a quinze d'agost; a quants s'ensopega? (FARNÉS 1992).

Equivalents: ¿En qué més cae Santa María de agosto? [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1989).

Font: Tant el refrany català com l'equivalent castellà els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.