índex - bibliografia

28/7/08

Primer d'agost, primer dia d'hivern

Variants i sinònims:

 • Primer d'agost, primer dia d'hivern (PARÉS 1999)
 • Primer dia d'agost, primer dia d'hivern (AMADES 1951)
Equivalents: Primer día de agosto, primer día de invierno [ES].

Explicació: Hipèrbole per indicar que a l'agost el pic de l'estiu sol haver passat (PARÉS 1999).

Nota: Els refranys catalans els he tret de la meva base de dades.

Ni a l'agost caminar, ni al desembre navegar

Variants i sinònims:

 • Ni a l'agost caminar, ni al desembre navegar
 • Ni al desembre navegar, ni a l'agost caminar
Equivalents: Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar [ES].

Nota: Tant els equivalents catalans, com el castellà els he tret de la meva base de dades.

27/7/08

De dos savis (o hàbits), el més llest

Variants i sinònims:

 • D'hàbil a hàbil, el més prest (SAURA 1884)
 • De dos savis (o de dos hàbits), el més llest (SAURA 1884)
Equivalents: De diestro a diestro, el más presto [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: De dos sabis ó de dos hábits, lo mes llest, ó de hábil á hábil, lo més prest (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Del pa de mon compare, bon tros a mon fillol

Variants i sinònims:

 • Del pa de mon compare, bon tros a mon fillol (SAURA 1884)
 • El que és dels altres fa de bon donar (SAURA 1884)
Equivalents:
 • De cuero ageno, correas largas [ES] (SAURA 1884)
 • Del pan de mi compadre, buen (o gran) ratico a mi ahijado [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Del pa de mon compare, bon tros á mon fillol | Lo dels altres fa de bon donar (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Llops amb llops (o cans amb cans) no (o mai) es mosseguen

Variants i sinònims:

 • Gats amb gats, mai s’esgarrapen (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Llops amb llops (o cans amb cans) no (o mai) es mosseguen (SAURA 1884)
 • Un diable coneix l'altre (SAURA 1884)
 • Un que robava i dos que hi consentien (SAURA 1884)
Equivalents:
 • De corsario a corsario, no se pierde sino los barriles [ES] (SAURA 1884)
 • Le corbeau ne crève pas les yeux d‟un autre corbeau (Trad.: El corb no punxa pas els ulls d’un altre corb) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Los lobos no se comen unos a otros [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008) 
 • There is honour among thieves (Trad.: Hi ha honor entre els lladres) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: Lops ab llops, ó cans ab cans no's mossegan, ó may se mossegan | Un diable coneix l'altre | Un que robava y dos que hi consentian (SAURA 1884).
Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.

26/7/08

Ja ho trobaràs en l'altre món

Variants i sinònims:

 • Ja t'ho trobaràs (SAURA 1884)
 • Ja ho trobaràs en l'altre món (SAURA 1884)
Equivalents:
 • Allá te lo dirán de misas [ES] (SAURA 1884)
 • Decírselo de misas [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Ja ho trobarás en l'altre mon | Ja t'ho trobarás (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El cavall de regal, quan és vell, roda la sínia

Variants i sinònims:

 • El cavall de regal, quan és vell, roda la sínia (SAURA 1884)
 • Les torres més altes cauen (SAURA 1884)
 • Qui està mòlt, pensi en demà (SAURA 1884)
Equivalents: De caballo de regalo a rocín de molinero [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo caball de regalo quant es vell roda la cinia | Las torres més altas cahuen | Qui está mòlt, pensia en demá (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Benvingut el pretendent de ma filla, bo o dolent

Variants i sinònims: Benvingut el pretendent de ma filla, bo o dolent (SAURA 1884).

Equivalents
: De buenos y mejores a mi hija vengan demandadores [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Ben vingut lo pretendent de ma filla, bo ó dolent (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

12/7/08

De bon cep planta la vinya, i de bona mare, la filla

Variants i sinònims: De bon cep planta la vinya, i de bona mare, la filla (SAURA 1884).

Equivalents
: De buena vid planta la viña, y de buena madre la hija [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: De bon cep planta la vinya, y de bona mare la filla (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Res esperis mai de mal, quan un home és molt formal

Variants i sinònims: Res esperis mai de mal, quan un home és molt formal (SAURA 1884).

Equivalents: De buena mano, buen dado [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Res esperes may de mal, quant un home es mòlt formal (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

De bona casa, bona brasa

Variants i sinònims:

 • De bona casa, bona brasa (SAURA 1884)
 • De rica taula, les engrunes (SAURA 1884)
Equivalents: El criar arruga, y el parir alucia [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: De bona casa bona brasa | De rica taula las engrunas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui té el cor fort, en son mal pren conhort

Variants i sinònims: Qui té el cor fort, en son mal pren conhort (SAURA 1884).

Equivalents: Debilidad es el llanto, y la ira otro tanto [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Qui te'l cor fort, en son mal pren conort (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

La muller a son marit li tingui ben net el llit

Variants i sinònims: La muller a son marit li tingui ben net el llit (SAURA 1884).

Equivalents: Debe ser la buena esposa, limpia, sana y hacendosa [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: La muller á son marit li tinga ben net lo llit (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Fes, si tens ton testament, quan és clar l'enteniment

Variants i sinònims: Fes, si tens ton testament, quan és clar l'enteniment (SAURA 1884).

Equivalents
: Debe hacerse el testamento con muy claro entendimiento [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Fes, si tens ton testament, quant es clar lo enteniment (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Injúria d'amo (o marit) fer com no haver-la sentit

Variants i sinònims:

 • Baralles (o renyines) de marit, de la taula al llit (SAURA 1884)
 • Injúria d'amo (o marit) fer com no haver-la sentit (SAURA 1884)
 • Ni d'amo ni de marit, et daràs per ressentit (SAURA 1884)
 • Paraules de senyor (o de marit) no s'han de prendre per injúries (SAURA 1884)
Equivalents: De baldón de señor (o de marido), nunca zaherido (o no darse por entendido, o echarlo al olvido) [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Injuria de amo ó marit, fér com no haverla sentit | Ni de amo ni de marit, te darás per ressentit | Barallas ó renyines de marit, de la taula al llit | Paraulas de senyor ó de marit, no s'han de préndrer per injurias (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

L'hàbit no fa el monjo

Variants i sinònims:

 • Davall d'una capa, qui sap qui s'hi tapa
 • L'hàbit no fa el monjo (SAURA 1884) - (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • V. L'exterior enganya
Equivalents:
 • Debajo de una mala capa se encuentra (o esconde) un buen bebedor [ES] (SAURA 1884)
 • El hábito no hace el monje [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • L'habit ne fait pas le moine (Trad.: L’hàbit no fa el monjo) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • The beard doesn‟t make the philosopher (Trad.: La barba no fa el filòsof) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: L'hábit no fa'l monjo | Devall d'una capa, qui sab qui s'hi tapa (SAURA 1884).Explicació: No ens podem refiar de les aparences, ja que res és el que sembla (PUJOL I CAMPENY 2008)

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.  

L'exterior enganya

Variants i sinònims:

Equivalents: Debajo del sayal (o so el sayal) hay al [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Lo exterior enganya (SAURA 1884).

Nota meva:
De l'equivalent castellà 'debajo del sayal, ó so el sayal hay al.' sembla mancar-hi algun troç o 'al.' és una abreviatura, per exemple, de algo. Però llavors perd la rima.

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

D'aquella pols, vénen aquests fangs

Variants i sinònims:

 • D'aquella pols, vénen aquests fangs (SAURA 1884)
 • Molts dels mals són resultats dels abusos perpetrats (SAURA 1884)
Equivalents: De aquellos polvos, vienen estos lodos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: De aquella pols, venen aquestos fanchs | Mòlts dels mals son resultats dels abusos perpetrats (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.