índex - bibliografia

27/7/08

Llops amb llops (o cans amb cans) no (o mai) es mosseguen

Variants i sinònims:

  • Gats amb gats, mai s’esgarrapen (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Llops amb llops (o cans amb cans) no (o mai) es mosseguen (SAURA 1884)
  • Un diable coneix l'altre (SAURA 1884)
  • Un que robava i dos que hi consentien (SAURA 1884)
Equivalents:
  • De corsario a corsario, no se pierde sino los barriles [ES] (SAURA 1884)
  • Le corbeau ne crève pas les yeux d‟un autre corbeau (Trad.: El corb no punxa pas els ulls d’un altre corb) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Los lobos no se comen unos a otros [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008) 
  • There is honour among thieves (Trad.: Hi ha honor entre els lladres) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: Lops ab llops, ó cans ab cans no's mossegan, ó may se mossegan | Un diable coneix l'altre | Un que robava y dos que hi consentian (SAURA 1884).
Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.