índex - bibliografia

29/4/08

Pel mes de maig, llargues setmanes

Variants i sinònims: Pel mes de maig, llargues setmanes (AMADES 19512) - (PARÉS 1999).

Equivalents: El mes de mayo es el mes más largo que tiene el año [ES].

Explicació: Es fa llarg si la collita de l'any anterior no ha estat prou abundosa (PARÉS 1999).

Font: Els he tret de la meva base de dades de refranys, comparant diversos refranys i refranyers.