índex - bibliografia

4/10/08

Tardor serena, hivern ventós, tardor ventosa, hivern serè

Variants i sinònims:

  • Tardor amb serenera, hivern amb ventera (AMADES 1951)
  • Tardor serena, hivern ventós, tardor ventosa, hivern serè (AMADES 1951) - (GIMENO-ROURA 1986) - (CONCA 1993) - (PARÉS 1999)
Equivalents: A sereno otoño, invierno ventoso [ES].

Font: Tant els refranys catalans com els equivalents castellans els he tret de la meva base de dades paremiològica i els he pogut connectar.