índex - bibliografia

27/5/08

juny, juliol i agost, ni dones, ni carn, ni most

Variants i sinònims:

  • Juny, juliol i agost, ni dona, ni col, ni most (MILLÀ 1965) - (GIMENO 1989) - (FARNÉS 1992) - (PUJOL 1999)
  • Juny, juliol i agost, ni dones (o dona), ni cols, ni most (PARÉS 1999)
  • Juny, juliol i agost, ni dones, ni carn, ni most (AMADES 1951)
  • Juny, juliol i agost, ni dones, ni col, ni most (PARÉS 1999)
  • Juny, juliol i agost, ni dones, ni cols, ni most (AMADES 1951)
Equivalents: En mayo, junio, julio y agosto, ni caracoles, ni Venus, ni mosto [ES] (MARTÍNEZ KLEISER 1953).

Explicació:
  • Els mesos d'estiu són dolents per a una sèrie de coses (GIMENO 1989)
  • A l'estiu, a causa de la calor, les relacions amb les dones poder ser tenses; la col necessita fred (PARÉS 1999)
Nota: L'equivalent català, l'he cercat a la meva base de dades, tret de (AMADES 1951) - (MILLÀ 1965) - (GIMENO 1989) - (FARNÉS 1992) - (PARÉS 1999) - (PUJOL 1999)